Przeskocz do treści

Wakacje to dla dzieci i młodzieży czas zabawy i nowych wrażeń. Korzystając z wakacyjnych przyjemności, nie zapominaj jednak o bezpieczeństwie własnym i bliskich. Zwracaj uwagę na zagrożenia podczas wypoczynku, aby po powrocie do szkoły  mieć tylko dobre wspomnienia. Przyswój sobie kilka podstawowych zasad, które pozwolą Ci spędzić lato bezpiecznie oraz poradzić sobie w trakcie zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji. Jeśli stosujesz podobne reguły-to bardzo dobrze. Czytaj dalej... "BEZPIECZNE WAKACJE !!!"

Dostojni Goście, Szanowni Rodzice, Drogie Koleżanki i Koledzy oraz Wy - Uczniowie!!!
Każdą czynność wykonuje się po raz pierwszy i po raz ostatni. Życie tak jest stworzone. Wielokrotnie stawałem w tym miejscu lecz dzisiaj czynię to po raz ostatni i jest mi ciężko. To dla mnie ogromne wzruszenie – 39 lat pracy w szkole w tym - 12 lat pracy na stanowisku dyrektora w tej szkole-ogółem 29 lat na stanowisku dyrektora w tej gminie - bo tu spędziłem niemal całe swe życie zawodowe i tutaj je kończę. Jestem tym zaszczycony. Czytaj dalej... "LIST POŻEGNALNY DYREKTORA SZKOŁY NA ZAKOŃCZENIE PRACY ZAWODOWEJ"

Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie.

W roku szkolnym 2018/2019  do szkoły podstawowej uczęszczało 208 uczniów, oddziałów gimnazjalnych 37 uczniów oraz 59 dzieci do oddziałów przedszkolnych. Ogółem w szkole jest 304 dzieci.
Sklasyfikowano: 208 uczniów – 100% uczniów szkoły podstawowej,
37 uczniów gimnazjum – 100% uczniów oddziałów gimnazjalnych.
37 uczniów III klasy gimnazjalnej ukończyło gimnazjum-100%,
24 uczniów VIII klasy ukończyło szkołę podstawową -100%,
184 uczniów szkoły podstawowej otrzymało promocję do klasy następnej – 100% uczniów.
Czytaj dalej... "Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019"