Przeskocz do treści

Uczniowie klasy I pod kierunkiem wychowawczyni pani Janiny Tuckiej we wrześniu tego roku rozpoczęli realizację Międzynarodowego projektu edukacyjnego Emocja, jako innowacji EkoEmocja autorstwa Marzeny Dziadkowiec. Realizacja pierwszego modułu innowacji „Kraina Kreatywności” zaczęła się 15 września 2021 roku od obchodów Międzynarodowego Dnia Kropki.

Czytaj dalej... "Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja"

W piątek 15 października  2021 roku sala lekcyjna klasy 7a zamieniła się w salę sądową. Uczniowie, w obecności obserwatorów: Joanny Czaus i Joanny Szuryn, przeprowadzili rozprawę sądową w sprawie Balladyny. Klasa 7a zadbała o odpowiednią aranżację przestrzenną sali, charakterystyczne elementy strojów oraz przede wszystkim przygotowała się merytorycznie do odtworzenia przebiegu zdarzeń. Czytaj dalej... "Sąd nad Balladyną"

Klasa VIIa przystępuje do ogólnopolskigo projektu edukacyjnego „Mutyzm wybiórczy – o lęku bez lęku”, który został objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka. Celem przedsięwzięcia jest rozpowszechnienie wiedzy o zaburzeniu lękowym, jakim jest mutyzm wybiórczy. Projekt ma za zadanie uzmysłowić odbiorcom, że każdy z nas może pomóc drugiej osobie wyjść z milczenia. Milczące dzieci są wśród nas. Z powodu lęku często nie mają możliwości zabiegania o swoje prawa, nie mogą zasygnalizować swoich potrzeb i pragnień, nie są w stanie obronić się przed przemocą, osamotnieniem i izolacją. Uczniowie klasy VII pod kierunkiem pani Joanny Czaus i pani Moniki Tchórzewskiej będą realizować przygotowany materiał teoretyczny i ćwiczeniowy podczas zajęć wychowawczych.

W związku z trwającym naborem do projektu Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie
zaprasza do składania dokumentów w w/w projekcie.

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
3. Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć go do niniejszego oświadczenia;
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Regulamin i inne informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie: www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wszystkie wzory dokumentów są do pobrania na pasku z prawej strony na głównej stronie szkoły.

4 października 2021 r. klasa II spacerkiem wybrała się pod pomnik bohaterów poległych w obronie Ojczyzny. Uczniowie wraz z wychowawczynią minutą ciszy uczcili Ich pamięć. Zapalili znicze. Z tablic odczytali treści dotyczące dawnych wydarzeń na naszym terenie. Była to krótka, ale jakże ważna lekcja historii.

 

Skip to content