Przeskocz do treści

Zapytanie ofertowe

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie w ramach procedury rozeznania cenowego zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia Wykonawcy na :

1. Utrzymanie czystości w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie w okresie 01.09.2019r. -30.06.2020r.

Utrzymanie czystości 2019-2020

2. Obsługa i eksploatacja kotłowni szkolnej c .o . oraz instalacji c. o . w Szkole Podstawowej im.      Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Telatynie (w sezonie grzewczym 2019/2020 tj.15.10.2019r.-15.04.2020r.)

Obsługa i eksploatacja kotłowni szkolnej 2019-2020
Sprostowanie do rozeznania cenowego: Obsługa i eksploatacja kotłowni szkolnej 2019-2020

3.Przygotowanie posiłków dla uczniów Szkół Gminy Telatyn  oraz eksploatacja kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie w okresie 01.09.2019r. –30.06.2020r.

Przygotowanie posiłków dla uczniów 2019-2020
Odpowiedź do zapytania ofertowego-Przygotowanie posiłków dla uczniów 2019-2020
Odpowiedź do zapytania ofertowego-Przygotowanie posiłków dla uczniów 2019-2020