Dobry wynik sprawdzianu szóstoklasisty 2016 w naszej szkole.


Średni wynik naszej szkoły z języka polskiego i matematyki wynosi 24,9 pkt, czyli 62% punktów możliwych do uzyskania.

Jest on porównywalny ze średnim wynikiem w województwie (24,8 pkt-62 %) oraz lepszy o 2,1 pkt (5%) od średniego wyniku powiatu.


Najlepszy wynik osiągnęli uczniowie z języka polskiego i był on o 1,6 pkt (8,1%) lepszy od średniego wyniku

w województwie, natomiast z matematyki był nieco lepszy od średniego wyniku w powiecie.


Trochę słabszy od średnich wyników w województwie i w powiecie osiągnęli uczniowie wynik z języka angielskiego, był on jednak lepszy od średniego wyniku w naszej gminie.


Najlepsze wyniki z języka polskiego i z matematyki osiągnęli następujący uczniowie:

  • Julia Skreczko 39 pkt na 40 pkt możliwych do zdobycia,
  • Paulina Ćmil 37 pkt na 40 pkt możliwych do zdobycia,
  • Adam Miazga 35 pkt na 40 pkt możliwych do zdobycia.

Gratulujemy dobrego wyniku.Smile

Wygenerowano w sekund: 0.01
858,254 unikalne wizyty