Przetarg

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej


Dotyczy przetargu nieograniczonego na:
1. Utrzymanie czystości w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie w okresie 01.09.2017r. -30.06.2018r.

2. Obsługa i eksploatacja kotłowni szkolnej c .o . oraz instalacji c. o. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie (w sezonie grzewczym 2017/2018 tj.15.10.2017r.-15.04.2018r.)

 

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA w formacie PDF

 

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania


Dotyczy przetargu nieograniczonego na:
1. Przygotowanie posiłków dla uczniów Szkół Gminy Telatyn oraz eksploatacja kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie w okresie 01.09.2017r. –30.06.2018r.

 

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA w formacie PDF

Wygenerowano w sekund: 0.01
858,260 unikalne wizyty