Przeskocz do treści

,,WOLNOŚĆ, NARÓD, OJCZYZNA”-uroczysty apel

,,WOLNOŚĆ, NARÓD, OJCZYZNA” – najważniejsze słowa dla każdego Polaka, słowa związane z historią i niepodległością.
W tym roku szkolnym, w listopadzie, obchodziliśmy 100-tną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W związku z tym, organizowanych było wiele działań związanych z tą rocznicą, a pamięć o tych wydarzeniach powinna być zawsze przywoływana.
Podobnie ważnych wydarzeniem, związanym z historią naszego narodu i państwa, jest Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – konstytucji pierwszej w Europie, drugiej na świecie. Rocznicę tego wydarzenia obchodzimy 3 Maja.
Oba te wydarzenia, propagują wśród uczniów treści patriotyczne i obywatelskie oraz kształtują poczucie przynależności do narodu, pogłębiają szacunek do symboli narodowych i naszej historii.
W związku z 228 rocznicą Konstytucji 3 Maja, w naszej szkole odbył się uroczysty apel z tej okazji.
Uczniowie klas III gimnazjum i klasy VIII zaprezentowali montaż słowno- muzyczny. Młodzież przypomniała wydarzenia sprzed wieków i prób® ratowania Ojczyzny w okresie zaborów. W patriotycznym montażu przewijały się ważne dla nas – Polaków słowa, związane z historią, niewola, utratą suwerenności, walka o niepodległość, słowa „Wolność, Naród, Ojczyzna”.
W apelu uczestniczyli:
- Pan Bogdan Tucki – Dyrektor szkoły,
- Pani Barbara Wójcik – zastępca Dyrektora,
- Grono Pedagogiczne naszej szkoły,
- młodzież szkolna.
Uroczystość uświęcił poczet sztandarowy:
- Szkoły Podstawowej w Telatynie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
- Drużyny harcerskiej „Modrzewie”.
Wszyscy uczestnicy apelu odśpiewali hymn państwowy – Mazurek Dąbrowskiego, a na zakończenie apelu „Rotę”.
Apeli przygotowali:
- Jolanta Gryń, Krystyna Bil –montaż słowno–muzyczny,
- Monika Tchórzewska – dekoracja,
- Uczniowie klas III gim. i klasy VIII.

Skip to content