Przeskocz do treści

LIST POŻEGNALNY DYREKTORA SZKOŁY NA ZAKOŃCZENIE PRACY ZAWODOWEJ

Dostojni Goście, Szanowni Rodzice, Drogie Koleżanki i Koledzy oraz Wy - Uczniowie!!!
Każdą czynność wykonuje się po raz pierwszy i po raz ostatni. Życie tak jest stworzone. Wielokrotnie stawałem w tym miejscu lecz dzisiaj czynię to po raz ostatni i jest mi ciężko. To dla mnie ogromne wzruszenie – 39 lat pracy w szkole w tym - 12 lat pracy na stanowisku dyrektora w tej szkole-ogółem 29 lat na stanowisku dyrektora w tej gminie - bo tu spędziłem niemal całe swe życie zawodowe i tutaj je kończę. Jestem tym zaszczycony.

Jednocześnie jestem wzruszony i nieco skrępowany! Wolałbym odejść tak po prostu, zwyczajnie. Odejście z pracy traktuję bowiem jako coś oczywistego. Dyrektorem się bywa, był taki mój czas i tyle. Człowiek jest cząstką jakiejś wspólnoty i we wspólnocie jest jego siła. Przynależałem do wspólnoty naszej szkoły podstawowej jako jej cząstka. Czułem się dobrze wśród szkolnej społeczności. Praca z ludźmi to dobra szkoła życia. Na pewno przyjdzie czas na jakąś głębszą refleksję. Dziś jednak ogarniam myślami i sercem wszystkich, z którymi zetknęło mnie życie w czasie pracy w Gminie Telatyn. Spośród najpiękniejszych słów i wartości wybieram dziś wdzięczność. Dziękuję! Dziękuję wszystkim za wszystko i każdemu za cokolwiek, co się stało naszym wspólnym udziałem, w szczególności za to, co było dobrem i na trwale zapisze się w pamięci.
Szanowni Zebrani!!!
Szkoła przynależy do struktury samorządowej, dlatego dziękuję dziś władzom samorządowym naszej gminy, na ręce Wójta Pana Dariusza Kozłowskiego przekazuję również podziękowanie poprzednim władzom z którymi współpracowałem, radnym kolejnych kadencji, pracownikom urzędu, za zrozumienie potrzeb i specyfiki szkoły, za udzielanie pomocnych wskazówek, za wiarę w marzenie o coraz to lepszej polskiej szkole - telatyńskiej szkole.
Dzisiaj dziękuję za wszystko !!!.
Podziękowania i słowa wdzięczności kieruję również dla wszystkich pań Administracji za życzliwość, wyrozumiałość, pomoc i cierpliwość.
Z dużym szacunkiem i wdzięcznością dziękuję także Państwu Wizytatorom i Kierownictwu Kuratorium Oświaty za wszelką pomoc, wsparcie i dobroć.
A teraz do Was się zwracam, Kochani moi współpracownicy, Nauczyciele i Pracownicy niepedagogiczni, do Was wszystkich razem. Dziękuję Wam za ciężką pracę włożoną w wychowanie młodego pokolenia. Dziękuję wszystkim za sumienność na każdym stanowisku, odwagę i determinację, za otwartość na zmiany, za wszelkie inspiracje, za serdeczność i przyjaźń. Dziękuję za wszystkie te cechy, które składają się na rzetelne wypełnianie misji kształtowania młodego pokolenia, za miłość niełatwą - bo miłość do szkoły.
Wy przecież towarzyszyliście mi do końca w codziennej pracy i najbardziej mnie wspieraliście. Każdy sukces i każde dobro, jakie tu się dokonywało, były naszym wspólnym udziałem. Razem budowaliśmy wizerunek naszej szkoły,…. dobry wizerunek! Dziękuję Państwu tu obecnym, ale i Tym, którzy pracowali wcześniej, od początku.
Życzę Wam, aby wolny czas przysporzył sił i zapału do zawodowych zmagań w nowym roku szkolnym oraz radosnego życia osobistego.
Żegnam się dziś z Wami, Kochana Młodzieży!!! Od Was, młodych, uczyłem się ciągle od nowa rozumienia człowieka, współczesnego człowieka. Ogarniam pamięcią i życzliwością naszych absolwentów, cieszę się z ich pierwszych życiowych sukcesów. Kilkunastu nie ma już wśród nas. Z zadumą Ich wspominam….
Szanowni Rodzice!!!
Jakże nie podziękować Wam za wspólne dostrzeganie problemów i potrzeb naszych uczniów! Przyjmijcie moją wdzięczność i szacunek za wszelką współpracę, za działania wspierające proces edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy szkoły, za zrozumienie, że dobro dziecka i jego pomyślny rozwój zależy od współpracy rodziców ze szkołą.
Na ręce tu obecnego Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Dawida Tętnowskiego przekazuję również podziękowanie poprzednim Radom Rodziców i Radom Klasowym.
Dostojni Goście, Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele i Pracownicy, Kochani Uczniowie!!!
Kolejne etapy życia kiedyś się kończą, ale zaczyna się coś nowego. Warto ciągle cieszyć się darem życia i pisać tego życia ciąg dalszy. Trafnie Wisława Szymborska napisała, iż „księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie”. Zawsze jeszcze można coś sensownego przeżyć i dopisać do swojego życia. Warto zachować w sercu dobre wspomnienia!!!
Mam świadomość, że odchodząc, pozostawiam szkołę w dobrej kondycji. Uczniowie osiągają dobre wyniki kształcenia, odnoszą sukcesy w konkursach pozaszkolnych, wiele sukcesów sportowych, mają poczucie bezpieczeństwa i godności, są dobrze przygotowywani przez Nauczycieli i Wychowawców do dorosłości. A wszystko to za sprawą wspaniałych Nauczycieli, odpowiedzialnych i zawsze oddanych Uczniom.
Szanowni Zebrani!!!
Wszystkim Państwu i Uczniom raz jeszcze za wszystko dziękuję. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. I życzę, by praca w szkole na różnych stanowiskach dawała Państwu satysfakcję i radość, i by najlepszym wyrazem podziękowania była ludzka wdzięczność. Swemu następcy - którego jeszcze nie znamy a któremu już gratuluję - życzę, by spełniał się, pełniąc obowiązki dyrektora tej szkoły. Młodzieży życzę szkolnych i osobistych sukcesów. Naszej szkole – nieustannego rozwoju, wysokiego poziomu wiedzy i międzyludzkiej serdeczności.
Przed Wami dwa miesiące wypoczynku - niech będzie to czas pełen nowych i dobrych doświadczeń. Życzę, aby upragnione wakacje były udane, pogodne i bogate w wydarzenia, ale również bezpieczne.

Dziękuję…
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie – Bogdan Tucki

Skip to content