Przeskocz do treści

Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019

Podsumowanie roku szkolnego 2018/2019
Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie.

W roku szkolnym 2018/2019  do szkoły podstawowej uczęszczało 208 uczniów, oddziałów gimnazjalnych 37 uczniów oraz 59 dzieci do oddziałów przedszkolnych. Ogółem w szkole jest 304 dzieci.
Sklasyfikowano: 208 uczniów – 100% uczniów szkoły podstawowej,
37 uczniów gimnazjum – 100% uczniów oddziałów gimnazjalnych.
37 uczniów III klasy gimnazjalnej ukończyło gimnazjum-100%,
24 uczniów VIII klasy ukończyło szkołę podstawową -100%,
184 uczniów szkoły podstawowej otrzymało promocję do klasy następnej – 100% uczniów.

Zachowanie

Klasa wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne
IVa 11 5 - - - -
IVb 5 3 5 1 - -
Va 9 3 5 - - -
Vb 8 2 4 1 - -
VI 7 10 6 5 - -
VII 16 9 3 - - -
VIII 15 8 1 - - -
Oddziały –szkoła podstawowa  

71

 

40

 

24

 

7

 

-

 

-

Wskaźnik % 50% 28% 17% 5% - -
IIIa-gim 10 2 5 1 - -
IIIb-gim 10 6 2 1 - -
Oddziały gimnazjalne 20 8 7 2 - -
Wskaźnik % 54% 21% 20% 5% - -
RAZEM 91 48 31 9 - -
Wskaźnik % 51% 27% 17% 5% - -

 Przedmioty

Klasa celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny
IVa 17 78 46 14 10 -
IVb 25 50 40 26 11 -
Va 23 69 50 45 17 -
Vb 21 64 43 31 21 -
VI 18 60 77 82 71 -
VII 37 105 107 103 40 -
VIII 40 121 121 103 46 -
Oddziały –szkoła podstawowa 181 547 484 404 216 -
Wskaźnik % 10% 30% 26% 22% 12% -
IIIa-gim 57 68 74 60 65 -
IIIb-gim 65 90 94 57 36 -
Oddziały gimnazjalne 121 158 168 117 101 -
Wskaźnik % 18% 24% 25% 18% 15% -
RAZEM 302 705 652 521 317 -
Wskaźnik % 12% 28% 26% 21% 13% -

Wystawiono łącznie 2497ocen.

 Frekwencja uczniów

 

Klasa

 

Liczna uczniów

Frekwencja za rok szkolny 2018/2019  

Średnia klasy

I 21 84,76% -
II 23 88,83% -
III 22 85,20% -
IVa 16 92% 4,47
IVb 14 82 % 4,31
Va 17 93 % 4,17
Vb 15 89,09 % 4,18
VI 28 87,32 % 3,58
VII 28 89 % 3,89
VIII 24 88,94% 4,01
Oddziały –szkoła podstawowa 208 88,01% 4,09
IIIa-gim 18 83,92% 3,98
IIIb-gim 19 84,5% 4,27
Oddziały gimnazjalne 37 84,21% 4,13
RAZEM 245 86,11%  

Uczniowie ze 100% frekwencją: 2 uczniów

 • Wiktoria Skiba – klasa IVb
 • Konrad Wlaź –klasa VI

GRATULUJEMY I PODZIWIAMY SUMIENNOŚĆ I OBOWIĄZKOWOŚĆ

Szkoła podstawowa

Klasa I

Najlepsi uczniowie:

 1. Michał Kiper
 2. Mikołaj Sachajko
 3. Jakub Głuszek
 4. Filip Mróz
 5. Julia Procnal
 6. Tętnowska Gabriela
 7. Patrycja Grabczuk
 8. Wiktoria Knap

 Klasa II

Najlepsi uczniowie:

 1. Zuzanna Cioch
 2. Kamil Darda
 3. Natalia Powęska
 4. Maciej Wielosz
 5. Szymon Rechul
 6. Jakub Czarnecki
 7. Julia Wolańska

Klasa III

Najlepsi uczniowie:

 1. Michał Matraszek
 2. Mateusz Budzyński
 3. Eliza Mazurek
 4. Michał Dziedzic
 5. Karina Marchiewicz

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymało 38 uczniów czyli 27% uczniów klas IV-VIII, oraz  13  uczniów czyli 36%. uczniów klas gimnazjalnych

 SP - IV-VII

Klasa IVa - Średnia ocen  klasy: 4,47

Uczniowie o najwyższych osiągnięciach:

 1. Kuczyński Miłosz– średnia ocen –5,09
 2. Stachewicz Amelia– średnia ocen –5,00
 3. Kucharska Julia– średnia ocen – 5,00
 4. Jewuła Julia – średnia ocen – 4,91
 5. Kiper Maria – średnia ocen – 4,91
 6. Bryk Emilia – średnia ocen – 4,82
 7. Gałka Emilia– średnia ocen –4,82
 8. Lipska Milena – średnia ocen –4,82

Klasa IVb - Średnia ocen  klasy:4,31

Uczniowie o najwyższych osiągnięciach:

 1. Malwina Maślak – średnia ocen –5,36
 2. Emilia Matwiejczuk – średnia ocen –5,36
 3. Wiktoria Skiba – średnia ocen –5,27
 4. Julia Nowosadowska – średnia ocen – 5,09

Klasa Va - Średnia ocen  klasy: 4,17

Uczniowie o najwyższych osiągnięciach:

 1. Nogas Kamila– średnia ocen –5,33
 2. Kontkiewicz Martyna – średnia ocen – 5,25
 3. Grabik Małgorzata– średnia ocen –5,17
 4. Bednarczuk Julia– średnia ocen – 4,92
 5. Cioch Przemysław– średnia ocen –4,92
 6. Brzozowiec Nikola– średnia ocen –4,75

Klasa Vb - Średnia ocen  klasy:4,18

Uczniowie o najwyższych osiągnięciach:

 1. Jakub Szaruga– średnia ocen –5,50
 2. Kamila Wielosz– średnia ocen – 5,08
 3. Oliwia Pieprzowska– średnia ocen –5,00
 4. Martyna Rajtak– średnia ocen –4,92
 5. Martyna Romańczuk – średnia ocen –4,83
 6. Szymon Skreczko– średnia ocen –4,75

Klasa VI - Średnia klasy – 3,58

Uczniowie o najwyższych osiągnięciach:

 1. Konrad Wlaź – średnia ocen –5,27
 2. Mazur Marta – średnia ocen –4,91
 3. Filip Łukasik Bożek – średnia ocen – 4,91
 4. Marta Lizak – średnia ocen –4,82

Klasa VII - Średnia ocen: 3,89

Uczniowie o najwyższych osiągnięciach:

 1. Paweł Ratyna – średnia ocen – 5,50
 2. Mateusz Matwiejczuk – średnia ocen – 5,43
 3. Natalia Nogas – średnia ocen – 4,86
 4. Aleksandra Błaszczak – średnia ocen – 4,86
 5. Aleksandra Nowosadowska – średnia ocen – 4,79

Klasa VIII - Średnia ocen: 4,01

Uczniowie o najwyższych osiągnięciach:

 1. Klaudia Safaryn – średnia ocen – 5,67
 2. Zuzanna Maślak – średnia ocen – 5,17
 3. Weronika Lizak – średnia ocen – 5,11
 4. Magdalena Gęborys – średnia ocen – 5,00
 5. Angelika Lizak – średnia ocen – 4,83

Gimnazjum

Klasa IIIa-gim. - Średnia ocen:3,98

Uczniowie o najwyższych osiągnięciach:

 1. Julia Skreczko– średnia ocen – 5,67
 2. Karolina Boćko – średnia ocen – 5,39
 3. Kacper Bil – średnia ocen –5,33
 4. Adam Miazga – średnia ocen – 5,06
 5. Agnieszka Pawłowska – średnia ocen – 4,94
 6. Izabela Matwiejczuk – średnia ocen – 4,83

Klasa IIIb-gim. - Średnia ocen:4,27

Uczniowie o najwyższych osiągnięciach:

 1. Piotr Berbecki – średnia ocen –5,83
 2. Emilia Pryciuk – średnia ocen –5,27
 3. Paulina Ćmil – średnia ocen – 5,22
 4. Magdalena Malec – średnia ocen – 5,16
 5. Paulina Sachajko – średnia ocen – 5,05
 6. Wiktoria Szozda – średnia ocen – 5,05
 7. Kacper Roguski – średnia ocen – 4,77

Uczniowie którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem otrzymali nagrody książkowe  ufundowane przez Radę Rodziców

 Uczniowie wyróżnieni nagrodą Rady Rodziców- pieniężną (średnia powyżej 5.00):

 • za wyniki nauczania
 1. Piotr Berbecki – średnia ocen –5,83
 2. Julia Skreczko– średnia ocen – 5,67
 3. Klaudia Safaryn – średnia ocen – 5,67
 4. Paweł Ratyna – średnia ocen – 5,50
 5. Jakub Szaruga– średnia ocen –5,50
 6. Mateusz Matwiejczuk – średnia ocen – 5,43
 7. Karolina Boćko – średnia ocen – 5,39
 8. Malwina Maślak – średnia ocen –5,36
 9. Emilia Matwiejczuk – średnia ocen –5,36
 10. Kacper Bil – średnia ocen – 5,33
 11. Nogas Kamila– średnia ocen –5,33
 12. Emilia Pryciuk – średnia ocen –5,27
 13. Wiktoria Skiba – średnia ocen –5,27
 14. Konrad Wlaź – średnia ocen –5,27
 15. Kontkiewicz Martyna – średnia ocen – 5,25
 16. Paulina Ćmil – średnia ocen – 5,22
 17. Zuzanna Maślak – średnia ocen – 5,17
 18. Grabik Małgorzata– średnia ocen –5,17
 19. Magdalena Malec – średnia ocen – 5,16
 20. Weronika Lizak – średnia ocen – 5,11
 21. Julia Nowosadowska – średnia ocen – 5,09
 22. Kuczyński Miłosz– średnia ocen –5,09
 23. Kamila Wielosz– średnia ocen – 5,08
 24. Adam Miazga – średnia ocen – 5,06
 25. Paulina Sachajko – średnia ocen – 5,05
 26. Wiktoria Szozda – średnia ocen – 5,05
 • za szczególne osiągnięcia
 1. Michał Matraszek – między innymi laureat konkursu matematycznego
 2. Julia Procnal – laureatka ogólnopolskiego konkursu plastycznego.
Skip to content