Przeskocz do treści

Badanie wyższych funkcji słuchowych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tomaszowie Lubelskim zaprasza do udziału w bezpłatnym badaniu wyższych funkcji słuchowych. Badanie to pozwala zdiagnozować u dziecka zaburzenia przetwarzanie słuchowego.

Czym one są?

Definicja podaje, iż zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD, CAPD) - to zespół objawów, wynikających z zaburzenia pracy zmysłu słuchu spowodowanych nieprawidłowościami na poziomie centralnego układu nerwowego. W praktyce znaczy to, że dziecko słyszy (badanie słuchu jest prawidłowe), lecz nie słucha – zachowuje się i funkcjonuje podobnie do dzieci z niedosłuchem. W efekcie, pomimo prawidłowego rozwoju intelektualnego, dziecko ma poważne problemy w nauce. Czasami dziecko w domu dobrze słyszy i rozumie, natomiast w klasie, gdzie jest duży hałas, kilka osób mówi jednocześnie, pojawia się dużo bodźców zewnętrznych, nie potrafi się skoncentrować i nie słyszy prawidłowo poleceń nauczyciela. Może to być pierwszy sygnał, że dziecko ma problemy z  przetwarzaniem słuchowym.

Jak przejawiają się zaburzenia przetwarzania słuchowego?

Zaburzenia przetwarzania słuchowego często objawiają się m. in. poprzez:

– trudności ze skupieniem uwagi oraz zapamiętywaniem informacji przekazywanych ustnie,

– trudności z wykonywaniem poleceń kilkustopniowych,

– wydłużony czas potrzebny na przetworzenie usłyszanej  informacji

– trudności w czytaniu, pisaniu, nauce języków obcych

– problemy z zachowaniem

- trudności ze zrozumieniem mowy w hałasie

– trudności językowe

CAPD najczęściej ujawnia się u dzieci w przedszkolu lub w pierwszych klasach szkoły podstawowej, kiedy gwałtownie rosną wymagania stawiane zmysłowi słuchu. Trudności w nauce, w czytaniu i pisaniu oraz często współistniejące z nimi zaburzenia emocjonalne mogą wynikać z zaburzeń analizy dźwięków na poziomie centralnym. Jeżeli dziecko ma problemy w słyszeniu w hałasie, nie spełnia poleceń słownych, wielokrotnie prosi o powtórzenie wypowiedzi, łatwo się rozprasza i ma problemy w koncentracji – warto je zdiagnozować pod kątem centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego.

Jedną z metod terapii centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego jest „Neuroflow” - terapia usprawniająca procesy komunikowania się i uczenia dziecka poprzez interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych. Trening ten dostosowany jest do indywidualnych możliwości dziecka, a poziom trudności zmieniany jest wraz z czynionymi przez dziecko postępami.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tomaszowie Lubelskim, oprócz nieodpłatnej diagnostyki zaburzeń przetwarzanie słuchowego, oferuje możliwość uczestniczenia w terapii metodą „Neuroflow”.

W celu zgłoszenia się na bezpłatne badanie funkcji słuchowych prosimy dzwonić        pod nr (84) 66-34-364.

Więcej informacji dotyczących metody Neuroflow znajdziecie Państwo na stronie internetowej:

https://neuroflow.pl/trening-sluchowy/neuroflow-aktywny-trening-sluchowy

Skip to content