Przeskocz do treści

Gminny Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsze zakątki mojej małej Ojczyzny”

W dniu 5 listopada 2019 roku został rozstrzygnięty Gminny Konkurs Plastyczny „Najpiękniejsze zakątki mojej małej Ojczyzny” zorganizowany przez naszą szkołę we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Telatynie.

Jego celem jest pogłębianie świadomości i postaw patriotycznych oraz wzmocnienie więzi i odpowiedzialności za „swoją małą ojczyznę”, ukazanie młodemu pokoleniu wartości historycznych ich miejsca pochodzenia, piękna miejscowości, ulicy, wzbudzanie zainteresowań dzieci i młodzieży bogactwem przyrody, pięknem  krajobrazów, inspirowanie do pogłębiania wiedzy o walorach przyrodniczo-kulturowych naszej gminy, pokazanie w atrakcyjny sposób walorów kulturowych i przyrodniczych własnej miejscowości, regionu, prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej, budowanie tożsamości lokalnej.

Komisja w składzie: Mieczysław Szaruga- Sekretarz Urzędu Gminy w Telatynie, Barbara Wójcik- Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie, Agnieszka Dobrowolska- Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie, wyłoniła następujących laureatów - protokół.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dziękujemy za udział w konkursie. Autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac gratulujemy.

Organizatorzy: p. Janina Tucka i p. Monika Tchórzewska serdecznie zapraszają do obejrzenia wystawy zorganizowanej w szkole oraz uroczyste rozdanie nagród, które odbędzie się w piątek, 8 listopada 2019 roku.

Skip to content