Przeskocz do treści

Apel Kuratora Oświaty do rodziców, opiekunów i uczniów

Szanowni Państwo rodzice, opiekunowie i uczniowie szkół z województwa lubelskiego                                                                                                                              W nawiązaniu do obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uprzejmie wyjaśniam, ze podjęta decyzja ma na celu zniwelowanie możliwości ewentualnego zarażenia uczniów, przebywających w dużych zbiorowościach, podróżujących środkami komunikacji publicznej. Dlatego, ważnym jest, aby w trosce o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci i uczniowie pozostali w tym czasie w domach, zaniechali wyjść i kontaktów towarzyskich.

Apeluję, aby nie traktować czasu zawieszenia zajęć jako dodatkowych ferii. Przerwa w funkcjonowaniu szkoły powinna zostać wykorzystana do powtórzenia i utrwalenia wiadomości i umiejętności oraz rozwijanie zainteresowań. Dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do podjęcia kroków w celu organizacji nauczania na odległość, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi (dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne, poczta elektroniczna). Nauczyciele będą wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Wkrótce na stronie
internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie, uruchomiona zostanie zakładka z materiałami dydaktycznymi przygotowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, z których będą mogli korzystać uczniowie i nauczyciele. Zachęcam Państwa rodziców do śledzenia bieżących informacji na stronie internetowej urzędu (www.kuratorium.lublin.pl).
Jednocześnie w trosce o bezpieczeństwo, bardzo proszę o ograniczenie osobistych wizyt w Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz w Delegaturach. Wszelkie wątpliwości i pytania można zgłaszać telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.
W godzinach od 7:30 do 15.30 do Państwa dyspozycji pozostaje numer ogólny do urzędu 81 53 85 200 natomiast w godzinach od 15.30 do 18.00 numer 81 53 85 222.
Adresy email: kuratorium@kuratorium.lublin.pl lub kurator@kuratorium.lublin.pl
oraz w Delegaturach:
• Delegatura w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska telefon: 83 34 38 173, email: biala.podlaska@kuratorium.lublin.pl
• Delegatura w Chełmie, ul. Niepodległości 1, 22-100 Chełm, telefon: 82 56 31 960, email: chelm@kuratorium.lublin.pl
• Delegatura w Zamościu, ul. Lwowska 19, 22-400 Zamość, telefon: 84 63 85 743, email: zamosc@kuratorium.lublin.pl
Życząc zdrowia, liczę na Państwa zrozumienie.
Łączę wyrazy szacunku
Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty

Skip to content