Przeskocz do treści

Projekt grantowy „Zdalna szkoła”

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu sprzęt komputerowy jaki został zakupiony w ramach Projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej został przekazany 27 maja br do Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie. Sprzęt na ręce Pań dyrektor – pani Barbary Wójcik i pani Agnieszki Dobrowolskiej przekazał Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski. Łącznie szkoła otrzymała 26 sztuk wysokiej jakości laptopów wraz ze słuchawkami, ładowarkami i myszkami, które umożliwią dzieciom i nauczycielom w realizacji zdalnego nauczania w warunkach domowych.

Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Skip to content