Przeskocz do treści

KOLONIE DLA DZIECI

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych z Krasnegostawu jak co roku organizuje kolonie z dofinansowaniem dla Dzieci Rolników. W tym roku kolonie będą szczególne z powodu zaistniałej pandemii, nie mniej Stowarzyszenie postanowiło sprostać wymogom bezpieczeństwa i zorganizować tak potrzebny po okresie izolacji wypoczynek dla najmłodszych.

Przesyłamy w załączeniu ofertę kolonii w Łazach i Stegnie oraz w miejscowości Darłówko Wschodnie.
Będziemy zobowiązani za przesłanie jej do szkół oraz innych placówek i instytucji, dzięki którym osoby zainteresowane dowiedzą się o możliwości wyjazdu na kolonie.

Do dokumentacji należy dołączyć:

1. zaświadczenie z KRUS potwierdzające spełnienie wymagań zawartych w ofercie;
2. w razie rozbieżności nazwiska dziecka z nazwiskiem rodziców/opiekunów dodatkowo należy dołączyć oświadczenie z wyjaśnieniem lub wyrok sądu uwierzytelniający sytuację (dokumenty te są niezbędne w celu otrzymania dofinansowania z FSUSR na kolonie).

Pliki do pobrania:
- program kolonii Łazy <tutaj>,
- program kolonii Stegna <tutaj>,
- karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku <tutaj>,
- oświadczenie dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania COVID-19 <tutaj>,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych dziecka zał. nr 1 <tutaj>,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych dziecka zał. nr 2 <tutaj>,
- oświadczenie rodziców (opiekunów) uczestnika wypoczynku letniego <tutaj>.

Z wyrazami szacunku
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych biuro w Krasnymstawie 

ul. Podwale 6/107
22-300 Krasnystaw
tel/fax: (82) 576 14 16

Skip to content