Przeskocz do treści

Międzynarodowy Projekt EMOCJA

Miło nam poinformować, że w roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy III pod kierunkiem p. Janiny Tuckiej oraz dzieci z oddziału zerowego
pod kierunkiem p. Agnieszki Dobrowolskiej będą realizować Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Emocja” jako Innowację Pedagogiczną.
Projekt, do którego dołączyliśmy ma na celu zwrócenie uwagi dzieci, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które
posiadamy.

CELE OGÓLNE PROJEKTU:
- Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
- Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
- Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
- Integracja zespołu klasowego.
- Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi, szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
- Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
- Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.

Skip to content