Przeskocz do treści

„Przerwa na czytanie”

W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom" w naszej szkole została przeprowadzona po raz I akcja "Przerwa na czytanie - bicie rekordu w czytaniu na przerwie". Była to pierwsza międzynarodowa edycja, a piąta ogólnopolska akcja.
Jej celem była promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zwrócono uwagę uczniów na czytanie jako atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego w szkole. Zachęcano uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.
Społeczność szkolna czytała książki (każdy swoją) w salach lekcyjnych w dniu 22 X 2020 r. na wszystkich przerwach międzylekcyjnych. Najmłodszym uczniom w grupach przedszkolnych (nieczytającym samodzielnie) głośno czytali uczący tam nauczyciele. W akcji wzięło udział łącznie 237 osób. Koordynatorem akcji była Pani Joanna Szuryn.

Skip to content