Przeskocz do treści

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada obchodzimy Światowy Dzień Praw Dziecka. To wspaniała
okazja, aby głośniej niż zwykle porozmawiać o prawach dziecka, a także o jego potrzebach, problemach, nie zapominając o obowiązkach.
Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka. Prawa dziecka określają dokumenty prawne, m. in. Konwencja Praw Dziecka.
Konwencja została uchwalona przez ONZ 20 listopada 1989roku. W Polsce
obowiązuje ona od 1991r. Jest najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka.
Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.
O tym, jak ważne są w naszym kraju prawa dziecka świadczy również fakt, iż zostały one uwzględnione w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Konwencja chroni dzieci, ale i wspiera je w prawidłowym rozwoju. Znajomość
praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami.
Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach
podejmowania decyzji, które ich dotyczą. W tym szczególnym dniu dzieci na
całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw.

       Nie zapomnijmy też, że 21 listopada w Polsce świętujemy Światowy Dzień Życzliwości. Zachowujmy się tak, aby wywołać uśmiech na twarzach innych, i bądźmy życzliwymi dla innych oraz czyńmy dobro na różnych płaszczyznach.

Zapraszamy również do obejrzenia prezentacji i wysłuchania piosenki.

 Janina Tucka - Szkolny Rzecznik Praw Ucznia
oraz Monika Baj-Kowalska - Pedagog Szkolny

Skip to content