Przeskocz do treści

Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja

Kolejny rok przystępujemy do realizacji Międzynarodowego projektu Edukacyjnego Emocja. W tym roku grupa pięciolatków pod kierunkiem pani Marioli Kowalczyk, grupa sześciolatków pod kierunkiem pani Agnieszki Dobrowolskiej , klasa I pod kierunkiem pani Janiny Tuckiej i klasa III b w ramach zajęć świetlicowych pod kierunkiem pani Małgorzaty Śliczniuk-Loda  będą realizować zadania projektowe.

CZAS TRWANIA PROJEKTU: od 10 września 2021 roku do 20 czerwca 2022 roku

CELE OGÓLNE PROJEKTU:

  1. Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  2. Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
  3. Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób.
  4. Integracja zespołu klasowego.
  5. Współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.
  6. Wychowanie do wartości takich jak empatia, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.
  7. Tworzenie sytuacji budujących wrażliwość dziecka, empatię i szacunek wobec innych kreowanie wartości i norm społecznych poprzez współdziałanie z instytucjami i organizacjami będącymi źródłem istotnych wartości.
Skip to content