Przeskocz do treści

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „MUTYZM WYBIÓRCZY – O LĘKU BEZ LĘKU”

Klasa VIIa przystępuje do ogólnopolskigo projektu edukacyjnego „Mutyzm wybiórczy – o lęku bez lęku”, który został objęty patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka. Celem przedsięwzięcia jest rozpowszechnienie wiedzy o zaburzeniu lękowym, jakim jest mutyzm wybiórczy. Projekt ma za zadanie uzmysłowić odbiorcom, że każdy z nas może pomóc drugiej osobie wyjść z milczenia. Milczące dzieci są wśród nas. Z powodu lęku często nie mają możliwości zabiegania o swoje prawa, nie mogą zasygnalizować swoich potrzeb i pragnień, nie są w stanie obronić się przed przemocą, osamotnieniem i izolacją. Uczniowie klasy VII pod kierunkiem pani Joanny Czaus i pani Moniki Tchórzewskiej będą realizować przygotowany materiał teoretyczny i ćwiczeniowy podczas zajęć wychowawczych.

Skip to content