Przeskocz do treści

Tydzień życzliwości

W piątek 26 listopada w ramach tygodnia życzliwości pedagog szkolny Monika Baj-Kowalska przeprowadziła zajęcia warsztatowe z uczniami kl.8b na temat "Co to znaczy być życzliwym?" Po krótkim wprowadzeniu do tematu i zdefiniowaniu pojęcia życzliwość, uczniowie stworzyli autorskie wizytówki będące odzwierciedleniem ich pozytywnych cech charakteru. Po ich prezentacji nastąpiło wyświetlenie dwóch krótkich filmów o tym, dlaczego warto być życzliwym w życiu, po czym wspólnie metoda burzy mózgów stworzyliśmy mapę skojarzeniową pojęcia życzliwość. Na koniec zajęć w grupach uczniowie wypracowali rozwiązania problemowych sytuacji, podając tylko te, które podyktowane były życzliwym podejsciem do drugiego człowieka. Zwieńczeniem lekcji było wybranie w tajnym glosowamiu króla i królowej życzliwości. Miejmy nadzieję, że aktywny udział w zajęciach zasieje w uczniach potrzebę życzliwego i empatycznego traktowanie drugiej osoby.

Skip to content