Przeskocz do treści

„Wszystkie uzależnienia niszczą marzenia”

15 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste podsumowanie Szkolnego Konkursu Plastycznego „Wszystkie uzależnienia niszczą marzenia". Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Telatynie.

W konkursie wzięło udział 59 uczniów z klas I- VII.

Nagrodzeni otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy długopisy i słodycze.

Prace zgłoszone do konkursu zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym.

Gratulujemy!

PROTOKÓŁ

z oceny prac szkolnego konkursu plastycznego

„Wszystkie uzależnienia niszczą marzenia”

przeprowadzonej 9 czerwca 2022 roku

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Telatynie

Do Konkursu zgłoszono 59 prac.

Skład Komisji Konkursowej:

Pan Mieczysław Szaruga- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Telatynie

Pani Barbara Wójcik- dyrektor szkoły

Pani Agnieszka Dobrowolska- z-ca dyrektora szkoły

Pani Grażyna Dobrzańska- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Jury oceniało wszystkie prace według następujących kryteriów:

  • zgodność z tematem,
  • ogólny wyraz artystyczny,
  • umiejętność doboru różnych technik plastycznych,
  • estetyka wykonanej pracy,
  • wkład pracy własnej.

Komisja przyznała nagrody zgodnie z kryteriami, określonymi w regulaminie Konkursu:

Prace ocenione zostały w następujących kategoriach wiekowych:

KATEGORIA I -III

I miejsce

Zofia Czaus kl. III „a”

II miejsce

Oskar Sobuś kl. II

III miejsce

Hanna Prus kl. I

IV miejsce

Lena Grabczuk kl. I

V miejsce

Gabriela Tokarska kl. I

KATEGORIA IV –VIII

I miejsce

Jakub Żuchnik kl. VI „b”

II miejsce

Emilia Gałka kl. VII „a”

III miejsce

Emilia Bryk kl. VII „b”

IV miejsce

Julia Makuch kl. VII „a”

Maciej Bartecki kl. VI „a”

Wyróżnienie

Weronika Wójcik kl. VI „a”

Maria Kiper kl. VII „a”

Nagroda specjalna:

Wojciech Pogudz

Amelia Adamczuk

Bartłomiej Korga

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom za wysiłek i zaangażowanie włożone w przygotowanie uczniów biorących udział w Szkolnym Konkursie Plastycznym. 

Nagrody ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Telatynie

Prace konkursowe są dostępne do obejrzenia w galerii zdjęć.

Organizatorzy

Szkolnego Konkursu Plastycznego  

Janina Tucka

Monika Tchórzewska

Skip to content