Przeskocz do treści

Uroczystości patriotyczne

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie z panią Dyrektor Małgorzatą Śliczniuk-Loda i panią Wicedyrektor Wiesławą Przytuła wraz z zaproszonymi gośćmi, upamiętniła bohaterów poległych w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny w latach 1939 - 1945 podczas uroczystości patriotycznych, które miały miejsce 30 września 2022 r.

Władze samorządowe Gminy Telatyn reprezentował Sekretarz Gminy pan Mieczysław Szaruga. W uroczystościach udział wzięli: pan Robert Bondyra – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego; pani Katarzyna Gucz – Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego; pan Wiesław Cielica – Przewodniczący Rady Powiatu; Radni Gminy Telatyn z Przewodniczącym Rady Gminy panem Jarosławem Romanowskim; zastępca komendanta mjr Jan Pocztar z Placówki Straży Granicznej w Chłopiatynie; przedstawiciele Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z dh Romanem Kurnikiem i komendantem Jackiem Nowosadowskim; dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Telatynie pani Alicja Górnik; przedstawicielki Rady Rodziców – panie Mariola Mróz i Joanna Sławińska oraz poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana w Telatynie, jak również poczet Koła Żołnierzy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Rejon Telatyn reprezentowany przez dh Henryka Szarugę z Harcerzami z 19 Drużyny Harcerskiej „Modrzewie im. 12 Pułku Ułanów Podolskich” w Telatynie oraz grupa zuchów „Ogniki” z dh Izabelą Kozak.

Uroczystości rozpoczęły się na placu szkolnym podniesieniem flagi państwowej na nowo postawionym maszcie pozyskanym w ramach akcji „Pod biało-czerwoną”. Umieszczenie flagi w tak wyjątkowym miejscu to dowód na to, jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Następnie wszyscy udali się do kaplicy pw. Matki Bożej Królowej Polski, aby wysłuchać chwytającej za serce części artystycznej zaprezentowanej przez uczniów szkoły podstawowej, przygotowanej pod kierunkiem pań: Moniki Tętnowskiej, Joanny Czaus i Joanny Szuryn. W akademii udział wzięli uczniowie: Wojciech Powęska, Zofia Czaus, Zuzanna Tętnowska, Julia Lizak, Gabriela Tętnowska, Michał Kiper, Julia Procnal, Dorota Gala, Mikołaj Sachajko, Mikołaj Florek, Patrycja Grabczuk, Filip Mróz, Emilia Sobuś, Martyna Maślak, Karolina Skiba, Jakub Turczanik. Młodzi artyści swoją postawą wykazali wielki patriotyzm i szacunek dla naszych przodków, którzy poświęcali swoje życie za wolną Ojczyznę.

Po przemówieniu Sekretarza Gminy Telatyn, proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żulicach, ksiądz Andrzej Bastrzyk odprawił mszę świętą w intencji poległych. Całą uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Tomaszowa Lubelskiego pod batutą kapelmistrza mjr Bogdana Pałczyńskiego, która zagrała wzruszający koncert pieśni patriotycznych. Uroczystości zakończyły się przemarszem zgromadzonych pod pomnik pamięci w centrum Telatyna, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy.

 

Skip to content