Przeskocz do treści

Ślubowanie klas pierwszych 2022 r.

Dnia 19 października 2022 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania uczniów klasy pierwszej. Uroczystość ta wpisała się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Telatyn Pan Dariusz Kozłowski, dyrektor Biblioteki Publicznej w Telatynie Pani Alicja Górnik, dyrektor szkoły Pani Małgorzata Śliczniuk-Loda, wicedyrektor Pani Wiesława Przytuła, wychowawcy klas drugiej i trzeciej oraz grup przedszkolnych, rodzice uczniów klasy pierwszej.

Wszystkich zebranych w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej powitała wychowawczyni klasy pierwszej pani Agnieszka Dobrowolska.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy, zaprezentowanie Poloneza oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały "egzamin pierwszoklasisty".

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor kolorowym ołówkiem. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie. Dowodem były akty pasowania na ucznia wręczone dzieciom przez dyrekcję.

Najmłodsi otrzymali wspaniałe upominki ufundowane przez Radę Rodziców, słodycze od zaproszonych gości oraz ozdobne medale od starszych kolegów z Samorządu Uczniowskiego.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do klasy na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i wspaniałe prezenty, Rodzicom za pomoc w przygotowaniach i przepyszny poczęstunek, Pani Eli Matwiejczuk za pomoc przy nauce Poloneza, Panu Marcinowi Sobusiowi i Pani Ewelinie Sobuś za wspaniałą dekorację, dziewczynkom z klasy IV a za udział w akademii. Pierwszaki gratulujemy i życzymy samych sukcesów w nauce.

Skip to content