Przeskocz do treści

„MASZ PRAWO DO ŻYCIA BEZ PRZEMOCY”

Pod takim właśnie tytułem 14 grudnia 2022r. odbył się po raz pierwszy w naszej szkole, turniej na temat praw dziecka i uzależnień, który składał się z trzech części:

  • cześć artystyczna,
  • test wiedzy,
  • kalambury.

W części artystycznej uczniowie z klasy Va i IVa w wysublimowany sposób przekazali treści związane z negatywnymi skutkami użycia substancji uzależniających oraz prawami dzieci. Na finał młodzi artyści zaśpiewali, jakże dobrze nam znany, utwór „Dłonie” z udziałem publiczności.

Druga część turnieju obejmowała drużynowe rozwiązywanie testu wiedzy, składającego się z 40 pytań dotyczących Konwencji Praw Dziecka i uzależnień.

Trzecia cześć to kalambury – przedstawiciel klasy losował jedno z praw dziecka i musiał przedstawić je w taki sposób, aby koleżanki i koledzy odgadli je w jak najkrótszym czasie. Zadanie to wywołało u wszystkich zebranych wiele pozytywnych emocji.

Przebieg konkursu nadzorowała komisja, w składzie:

  • przewodniczący – Sekretarz Gminy Telatyn, pan Mieczysław Szaruga,

  • pani Dyrektor Małgorzata Śliczniuk – Loda,

  • pani Grażyna Pachla – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Telatynie,

  • pani Elżbieta Matwiejczuk – nauczyciel wychowania fizycznego.

W czasie obrad komisji dzieci mogły skontrolować poziom sprawności wizualnej, który występuje po spożyciu alkoholu lub narkotyków, poprzez nałożenie alkogogli i narkogogli. Gadżety zostały udostępnione przez UG w Telatynie.

Po podliczeniu punktów z obu konkurencji, komisja przyznała następujące miejsca:

I miejsce – klasa IVa

II miejsce – klasa VIIb

III miejsce – klasa VIa

IV miejsce – klasa VIIIa

Klasy te otrzymały nagrody rzeczowe do sal lekcyjnych w postaci nowoczesnych zestawów nagłaśniających do komputera. Każdy uczestnik turnieju został obdarowany słodkim upominkiem, a klasa otrzymała pamiątkowy dyplom. Nagrody wręczył Wójt Gminy Telatyn, pan Dariusz Kozłowski oraz przewodniczący komisji konkursowej, który pogratulował wszystkim uczniom wysokiego i wyrównanego poziomu wiedzy, zgranej pracy zespołowej, a nauczycielom kreatywności. Pani Dyrektor podziękowała komisji konkursowej za jej pracę, zebranym za zaangażowanie i wspaniałą zabawę, a przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Telatynie, panu Mieczysławowi Szarudze, wręczyła dyplom z podziękowaniem za ufundowanie nagród konkursowych.

W wydarzeniu wzięli udział:

  • zaproszeni goście: Wójt Gminy Telatyn, pan Dariusz Kozłowski, Sekretarz Gminy Telatyn, pan Mieczysław Szaruga, przedstawicielki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Telatynie – pani Grażyna Pachla i pani Adrianna Bartecka,

  • nauczyciele i uczniowie klas 4-8.

Nagrody ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Telatynie.

Imprezę szkolną poprowadziła pani Monika Tętnowska – szkolny Rzecznik Praw Ucznia.

Osoby odpowiedzialne za zorganizowanie wydarzenia: pani Monika Tętnowska oraz pani Joanna Czaus.

*Wydarzenie przeprowadzone w ramach projektu „Z kulturą mi do twarzy”.

Skip to content