Przeskocz do treści

Pamiętamy, modlimy się, oddajemy cześć…

“Są zdarzenia w które trudno uwierzyć.

Prawda jest, lecz została zdeptana.

Krzywdy są, których nigdy nie zmierzyć,

Są wspomnienia, które bolą jak rana”.

W dniu 31 marca 2023 roku społeczność szkolna reprezentowana przez dyrektor p. Małgorzatę Śliczniuk- Loda, wicedyrektor p. Wiesławę Przytułę, poczty sztandarowe, uczniów, nauczycieli, harcerzy i zuchów oraz rodziców, wzięła udział w uroczystych obchodach 79 rocznicy tragicznych wydarzeń, które rozegrały się w Poturzynie.

Upamiętnienie pomordowanych rozpoczęto w kościele parafialnym w Nowosiółkach od Koronki do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich 162 ofiar wymienionych z nazwiska: dzieci, dorosłych i starców. Po wystąpieniach okolicznościowych miała miejsce podniosła część artystyczna zaprezentowana przez uczniów naszej szkoły, przygotowana przez p. Monikę Tętnowską i p. Joannę Szuryn. Mszę świętą w intencji pomordowanych odprawił Proboszcz Parafii Nowosiółki ks. Jerzy Rzeszowski. Oprawę muzyczną liturgii św. zapewniła  p .Anna Sienkiel z chórem parafialnym.

Rangę uroczystości podkreślała obecność wielu znamienitych gości:

p. Tomasza Zielińskiego – Posła na Sejm RP, p. Jarosława Korzenia – wicestarosty Powiatu Tomaszowskiego, p. Wiesława Cielicy – członka Zarządu Rady Powiatu Tomaszowskiego, p. Jana Kowalczyka - Radnego Rady Powiatu Tomaszowskiego, Radnych Gminy Telatyn z p. Dariuszem Dziedzicem, dyrektor Biblioteki Publicznej   p. Alicji Górnik, przedstawicieli Stowarzyszenia Moje Nowosiółki, sołtysa miejscowości Poturzyn  - p. Elżbiety Sławińskiej oraz służb mundurowych: porucznika Straży Granicznej Grzegorza Stelmaszczuka  z placówki w Dołhobyczowie i porucznika Sebastiana Harbuza z placówki w Chłopiatynie,             p. Anny Nai- Przewodniczącej Rady Miejskiej Gminy Hrubieszów, mieszkańców gminy Telatyn.

Ta podniosła uroczystość środowiskowa zakończyła się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy w Poturzynie pod pomnikiem ku czci pomordowanych.

Cześć ich pamięci!

Skip to content