Przeskocz do treści

Uwaga konkurs!

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza do udziału w szkolnym konkursie plastycznym

pn. " Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca"

Celem konkursu jest:

- zachęcenie dzieci do poznania życia i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego

- propagowanie pokojowego rozwiązywania konfliktów rodzinnych i społecznych

- propozycja spędzenia wolnego czasu

- rozwijanie zdolności twórczych dzieci

Zadanie konkursowe brzmi: „Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca”. Czy przytoczone słowa Prymasa Tysiąclecia są aktualne w XXI wieku? Odnieś się do słów naszego patrona w wybranej przez siebie technice plastycznej.

Regulamin:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 - 6 lat z oddziału przedszkolnego uczniów klas I-III i młodzieży z klas IV-VIII szkoły podstawowej.

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w kategoriach konkursowych:

I. oddziały przedszkolne

I.I dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

II. klasy I-III

II.I uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

III. klasy IV-VIII

III.I uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

3. Format prac A4, oprawione w passpartout w formacie a3, technika dowolna.

4. Do prac należy dołączyć metryczkę umieszczoną na odwrocie, zawierającą imię i nazwisko uczestnika, klasę lub kategorię.

5. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy.

6. Prace należy dostarczać do 9 czerwca 2023 roku do wychowawców, nauczycieli plastyki lub bezpośrednio do sekretariatu szkoły.

7. Oceny prac dokona niezależne jury.

8. Kryteria oceny prac konkursowych:

- samodzielność wykonania

- wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych

9. Z dostarczonych prac, które przechodzą na własność organizatora powstanie wystawa.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie szkoły. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i publikację zdjęć z konkursu.

Skip to content