Przeskocz do treści

Czysta woda zdrowia doda

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie uzyskała dofinansowanie w formie dotacji na zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane w ramach PROGRAMU REGIONALNEGO WSPARCIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ CZĘŚĆ 2 FUNDUSZ EKOLOGII.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zbudowanie wśród społeczności szkolnej zachowań proekologicznych, upowszechniania wiedzy o tym jak dbać o środowisko i jakie działania zapobiegają dalszej degradacji naszej planety.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • Plastyczne konkursy ekologiczne pt.” Zdrowa woda” , które mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów oraz ukazujące korzyści wynikające z picia wody.
  • Ekologiczny konkurs „Zdrowa woda – dekalog przyjaciela wody” służący upowszechnianiu wiedzy dotyczącej konieczności racjonalnego gospodarowania wodą.
  • Zakup banerów informujących o projekcie oraz pomocy naukowych do przeprowadzenia zajęć o tematyce ekologicznej.
  • Lekcje o tematyce ekologicznej w każdej klasie szkoły podstawowej. W klasach I-III o tematyce „Czysta woda” oraz w klasach IV-VIII o tematyce „Dbam o wodę”.
  • Artykuł w lokalnej prasie dotyczący realizowanego projektu „Czysta woda zdrowia doda”.
  • Zajęcia edukacyjne o tematyce „Segregacji odpadów” z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych , mające na celu promowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów wraz z wtórnym ich przetworzeniem.
  • Warsztaty ekologiczne „Eko torba”, promujące zmniejszenie zużycia toreb plastikowych dzięki używaniu toreb z materiału.

Zakończenie realizacji projektu przewidziano na 9 października 2023 roku podczas którego podsumowane zostaną konkursy ekologiczne „Zdrowa woda” i „Zdrowa woda – dekalog przyjaciela wody” dla wszystkich klas. Zwieńczeniem uroczystości będzie akademia o tematyce ekologicznej przygotowana przez uczniów klas I – IV oraz wręczenie nagród dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia. Koordynatorami programu są nauczyciele: Agnieszka Dobrowolska i Ewelina Sobuś.

Skip to content