Przeskocz do treści

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej.

7 listopada 2023 roku pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i zostali
pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Telatynie.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Telatyn Pan Dariusz
Kozłowski, Dyrektor Szkoły Pani Małgorzata Śliczniuk-Loda, Wicedyrektor
Pani Wiesława Przytuła, Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Bryk,
Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Teresa Piwko, uczniowie klas drugiej
i trzeciej z wychowawczyniami oraz grupy przedszkolne i rodzice uczniów
klasy pierwszej.
Uroczystość przyjęła formę programu telewizyjnego „ Jak oni ślubują” .
Komisja ekspertów z dziedziny wychowania, ruchu drogowego, zdrowego
jedzenia oraz wiedzy o ojczystym kraju oceniała występy pierwszaków
i ostatecznie uznała, że są oni gotowi do włączenia w poczet uczniów Szkoły
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie.
Po tym trudnym egzaminie nastąpił doniosły moment ślubowania, po którym
Pani Dyrektor wielkim , kolorowym ołówkiem dokonała aktu pasowania. Tym
samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej naszej
szkoły. Dowodem były akty pasowania na ucznia wręczone dzieciom.
Uczniowie otrzymali wspaniałe upominki ufundowane przez Radę Rodziców,
Dyrekcję Szkoły, Wójta Gminy oraz starszych kolegów.
Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na
słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i wspaniałe prezenty, Rodzicom
za pomoc w przygotowaniach i przepyszny poczęstunek, Panu Marcinowi
Sobuś za pomoc i obsługę sprzętu nagłośniającego.

Skip to content