Przeskocz do treści

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”

Klasa II ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zakończyła realizację Międzynarodowego projektu edukacyjnego "Kreatywne prace plastyczne" – IV edycja na rok szkolny 2023/24. Przez cały rok wspaniale się bawiliśmy odkrywając nowe obszary naszych plastycznych możliwości.

Celem głównym projektu było:
 Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez działania plastyczne.

Arteterapia rozwojowa oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami/pedagogami/terapeutami prowadzącymi projekt.

2. Celami szczegółowymi było:

1.Prowadzenie twórczych działań plastycznych wspierających harmonijny rozwój, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, napięcia mięśniowego, spostrzegania, pamięci, uwagi i mowy.

2.Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami i narzędziami  plastycznymi, nabywanie doświadczeń i polisensoryczne poznawanie stymulujące rozwój.

3. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

4. Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, architekturą, literaturą dziecięcą i najbliższym otoczeniem za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

5.Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości oraz doświadczanie sukcesu.

6. Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

7. Zewnętrzna promocja dziecięcej sztuki oraz placówek oświatowych, kulturalnych i wychowawczych.

8.Współpraca nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. IV-VII i szkół specjalnych oraz kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/24 (p.6 i 8). 

Skip to content