Przeskocz do treści

„Nowe możliwości edukacyjne uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Telatyn”.

Na zajęcia rozwijające kompetencje oraz wyrównawczo – dydaktyczne z języka angielskiego uczęszczali uczniowie klas I-VIII w projekcie "Nowe możliwości edukacyjne uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Telatyn". Podczas lekcji uczniowie mieli możliwość utrwalenia słownictwa, zagadnień gramatycznych z zakresu objętego programem nauczania z języka angielskiego. Uczestnicy w trakcie zajęć ćwiczyli umiejętności czytania i słuchania ze zrozumieniem w języku obcym oraz tworzyli pisemne projekty tematyczne. Dzieci poznały kulturę i tradycję krajów anglojęzycznych, co dało im możliwość rozwijania postawy otwartości i ciekawości wobec innych narodów. Dzięki tym lekcjom prowadzonych w ramach projektu uczestnicy nabyli wiele nowych umiejętności i osiągnęli nowe cele, jak również dobrze się bawili pogłębiając wiedzę językową.

Skip to content