Przeskocz do treści

Informacje o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu w 2024 roku znajdują się w załącznikach. Są to dokumenty ze strony OKE.

Informacje szczegółowe, informatory o egzaminach, przykładowe arkusze egzaminacyjne znajdują się na stronie www.oke.krakow.pl

Egzamin ósmoklasisty w roku 2024 w nawiązaniu do komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku

  • Język polski - 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • Matematyka - 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
  • Język angielski- 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

Załączniki:

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku

Tytuł projektu: Nowe możliwości edukacyjne uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Telatyn

Nazwa programu: Działanie 10.3 Kształcenie ogólne Priorytet X Lepsza edukacja, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Nr umowy o dofinansowanie: 134/FELU.10.03-IZ.00-0175/23 z dnia 29.01.2024 r.

Wartość projektu: 1 190 713,91 zł

Wartość dofinansowania: 1 067 217,91 zł

Wkład własny (rzeczowy): 123 496,00 zł

Termin realizacji: 01.01.2024 r. – 30.06.2026 r.

Szkoła objęta wsparciem w ramach projektu:
- Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Telatynie 

Działania realizowane w ramach projektu:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół objętych wsparciem (kursy i studia podyplomowe),
- zakup wyposażenia i doposażenie w pomoce pracowni i sal lekcyjnych wykorzystywanych w realizacji projektu (montaż platform dla niepełnosprawnych, montaż systemu informacji przestrzennej i odnajdywania drogi, wyposażenie pracowni robotyki, językowej, przyrodniczej, sensorycznej, logopedycznej, polonistyczno-matematycznej, fotograficznej, gabinetu pedagoga),
- zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencje kluczowe i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe (zajęcia z robotyki, językowe, matematyczno - przyrodnicze, terapeutyczne, sensoryczne, taneczne, kulinarne, rytmiczne, emocjonalno – społeczne, wyrównawcze: matematyczne, polonistyczne, z języka angielskiego, doradztwo zawodowe, poradnictwo pedagogiczne, wyjazdy edukacyjne do teatru, do British Council/Ambasady Brytyjskiej, na Piknik Naukowy na Politechnikę Rzeszowską i do Centrum Nauki Kopernik oraz  zwodoznawcze do zakładów pracy).

 

Grupy docelowe:

- 191 uczniów (94 kobiet, 97 mężczyzn),
w tym: co najmniej 3 osoby z niepełnosprawnościami, 19 osób z opiniami o potrzebie przyspieszonego postępowania
- 38 nauczycieli (32 kobiet, 8 mężczyzn)

 

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia ogólnego, poprzez realizację programu rozwojowego Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie, której organem prowadzącym jest Gmina Telatyn w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2026, w szczególności poprzez organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijających zainteresowania min.191 uczniów (94dz., 97chł.) oraz szkoleń dla 38 nauczycieli (32K,6M).

 

Efekty, rezultaty projektu:

- wzrost wiedzy, umiejętności i kwalifikacji uczniów, a w szczególności wzrost pomocy uczniom z dysfunkcjami oraz wspomaganie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego,
- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
- poprawa jakości kształcenia, co doprowadzi do lepszych wyników podczas egzaminów uczniów klas VIII
- podnoszenie kompetencji nauczycieli, które powinno przełożyć się na lepsze nastawienie do pracy i większe zaangażowanie w realizację celów edukacyjnych szkoły
- rozwój innowacyjnych metod nauczania
- poprawa jakości kapitału ludzkiego w Regionie
- podnoszenie standardów wyposażenia w nowoczesny sprzęt w szkole
- poprawa dostępności szkoły

Informacje o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu w 2023 roku znajdują się w załącznikach. Są to dokumenty ze strony OKE.

Informacje szczegółowe, informatory o egzaminach, przykładowe arkusze egzaminacyjne znajdują się na stronie www.oke.krakow.pl

Egzamin ósmoklasisty w roku 2023

  • Język polski - 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • Matematyka - 24 maja 2023r. (środa) – godz. 9:00
  • Język angielski- 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00

Załączniki:

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2023 roku

Rok szkolny 2021/2022 uważamy za zakończony, a przed nami dwa miesiące wakacji.
Uroczyste zakończenia roku szkolnego, które miało miejsce 24 czerwca 2022 r., zgromadziło uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły w naszej kaplicy. Po mszy św. wszyscy zebrali się na hali sportowej, gdzie nastąpiło przekazanie sztandaru szkoły uczniom klas siódmych. Po uroczystym ślubowaniu przedstawicieli samorządu uczniowskiego i naszych absolwentów przyszedł czas na krótką akademię w której uczniowie klas ósmych podziękowali dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za te osiem lat pracy. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród . Obecny na uroczystości Wójt Gminy Pan Dariusz Kozłowski wręczył nagrody uczniom, którzy otrzymali najwyższe wyniki w nauce. Dyrektor szkoły Pani Barbara Wójcik wręczyła pozostałe nagrody uczniom z wyróżnieniem i wzorowe zachowanie. Na zakończenie uroczystości pani dyrektor pogratulowała uczniom wysokich wyników, podziękowała nauczycielom i pracownikom za całoroczną pracę, rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły i złożyła wszystkim życzenia dobrego wypoczynku oraz radosnych i bezpiecznych wakacji.

„Sport pozwala pokazać wielu osobom piękną stronę życia (…)”

  

20 czerwca 2022r.- na miejscowym stadionie- odbyło się Święto Sportu 2022  klas IV-VIII. Organizatorem sportowych zmagań była Szkoła Podstawowa w Telatynie, GKS „Perła” Telatyn i UKS „Lider” Telatyn. Nad przebiegiem zawodów sportowych jako główny organizator i sędzia  czuwał nauczyciel wychowania fizycznego i jednocześnie trener miejscowej drużyny, Krzysztof Michalczuk, który także  pełnił  funkcję konferansjera(opracował także regulamin zawodów).

Święto Sportu rozpoczęło się o godz.9.00 powitaniem zawodniczek i zawodników oraz prezentacją poszczególnych dyscyplin sportowych, w których mogli wziąć udział ,a zakończyło się o godz. 13.00 rozdaniem medali za zajęcie miejsc na podium(w tej ważnej dla zawodniczek i zawodników chwili uczestniczyli- wicedyrektor szkoły, pani Agnieszka Dobrowolska i prezes GKS, pan Jacek Korytko). Czytaj dalej... "ŚWIĘTO SPORTU- TELATYN 2022"

Drogie klasy ósme!

Życzymy Wam, żebyście byli odważni, wierzyli w siebie i swoje możliwości. Niech dalsza nauka sprawia Wam przyjemność i stawia przed Wami całkiem nowe wyzwania. Życzymy, aby mierzenie się z nimi było dla Was źródłem satysfakcji i pierwszym krokiem do wielkich życiowych sukcesów. Powodzenia!

„MOC  ODKRYWCÓW”
PIKNIK  NAUKI I  TECHNIKI- RZESZÓW- 11 CZERWCA 2022
 
„Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat”

Uczniowie kl. IV- VII Szkoły Podstawowej w Telatynie wraz z nauczycielami, czyli „Drużyna Zielonych” (z racji zielonych czapeczek), dnia 11.06.2022r.- sobota, uczestniczyli w Pikniku Nauki i Techniki na Politechnice w Rzeszowie. Piknik rozpoczął się o godz. 11.00 na placu Politechniki Rzeszowskiej, a zakończył się o godz. 18.00. Czas tych kilku godzin uczniowie mieli wypełniony po brzegi- zwiedzali pawilony promujące różnorodne „atrakcje” związane z najnowszymi technologiami naukowymi, przede wszystkim z fizyki. Uczniowie wzięli udział w wielu konkursach z różnych dziedzin nauki, w których można było wygrać wspaniałe nagrody. Należy dodać, iż nasi uczniowie, a także nauczyciele,  wykazali się niezwykłą kreatywnością i zdobyli wiele cennych i ciekawych nagród, choćby ładowarki bezprzewodowe do androidów. Mogli także posłuchać  wielu ciekawostek naukowych opowiadanych przez studentów politechniki, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia, np. z bohaterami fantasy czy na tle szybowca, zwiedzić budynek politechniki, czy zjeść przepyszne pierogi:) Uczniowie  i nauczyciele wysłuchali   dwóch wykładów  w głównej sali wykładowej Politechniki Rzeszowskiej- wykładu dra Wiktora Niedzickiego „Sensacyjne dzieje polskich uczonych” oraz wykładu z fizyki wzbogaconego efektownymi doświadczeniami (trzeba nadmienić, że ten wykład szczególnie przypadł uczniom do gustu i skłonił ich do refleksji na temat rozwoju i znaczenia nauki w dzisiejszym świecie).

W drodze powrotnej nie ominęliśmy  restauracji McDonald's i pełni wrażeń wróciliśmy do domu ( godz. 22.30). Mamy wielką nadzieję, że za rok także weźmiemy udział w pikniku naukowym „Moc Odkrywców”  jako „wolni słuchacze” Politechniki Rzeszowskiej.

Opiekunowie- Barbara Wójcik, Janina Urban, Bogusław Wójcik, Małgorzata Pelczar, Wiesława Przytuła, Henryk Szaruga.

Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Telatynie dziękują Wójtowi -Panu Dariuszowi Kozłowskiemu za dofinansowanie wyjazdu na Piknik Naukowy „Moc Odkrywców”. Jednocześnie przekazujemy podziękowania nauczycielom od dyrekcji i pana dra Wiktora Nidzickiego za umożliwienie udziału w tym wydarzeniu.

Nasza szkoła została nominowana do Challege dla Karola

# gwiazdka dla Karola. Dziękujemy !

Życzymy Karolowi szybkiego powrotu do zdrowia. Trzymamy kciuki . A z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy dla całej rodziny -  niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój, wytchnienie i radość. Każda chwila świąt Bożego Narodzenia niech żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was zdrowiem, pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia!

A do życzeń dołączmy filmik przygotowany przez naszego nauczyciela  panią Joannę Szuryn. Czytaj dalej... "# gwiazdka dla Karola"

Skip to content