Przeskocz do treści

W związku z trwającym naborem do projektu Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie
zaprasza do składania dokumentów w w/w projekcie.

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
3. Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć go do niniejszego oświadczenia;
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Regulamin i inne informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie: www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wszystkie wzory dokumentów są do pobrania na pasku z prawej strony na głównej stronie szkoły.

Swoją historią sięga drugiej połowy VI wieku… Persja jest jej kolebką… w Europie od około X wieku… obecna na większości jeżeli nie wszystkich dworach monarszych i książęcych Europy… pierwsze indywidualne mistrzostwa Polski zostały rozegrane w 1926 roku…
Mowa o szachach. Rozwijają koncentrację i pamięć, uczą dyscypliny myślowej i kształtują wyobraźnię. Odprężają i relaksują…  Jak większość gier, ale szachy szczególnie, pozwalają oderwać się od codzienności i nudy. Dla naszego mózgu jedne z najlepszych witamin.
W naszej szkole zapraszamy na zajęcia szachowe we czwartki na 7 i 8 lekcyjnej… Warto! 

“Każdy z nas jest ważny i każdy z nas może być artystą”(autor nieznany)

Międzynarodowy Dzień Kropki to niezwykłe święto, które obchodziliśmy 15 września 2021 roku. Uczniowie w swoich grupach / klasach poznali historię dziewczynki o imieniu Vasth - bohaterki książki P. Reynoldsa pt. “Kropka”. Pogadanki przeprowadzone przez nauczycieli, przybliżyły dzieciom cel imprezy: rozbudzenie pomysłowości, pewności siebie oraz temat przewodni- KROPKA. Kreatywne gry i zabawy na różnych poziomach (przedszkole, klasy 1-3, klasa 7a i 7b) obejmowały różne aktywności w “kropkowym” stylu. Działania ruchowe, artystyczne i naukowe dostosowane były do wieku i możliwości podopiecznych. Realizowane były na świeżym powietrzu i w budynku, przy muzyce i w ciszy, indywidualnie, w parach, grupach i zbiorowo. Uczniowie korzystali z różnych materiałów - od kredek, farb, kredy po nowe technologie. Dzięki aplikacji Quiver uczniowie kl.II magicznie zamieniali swoje kropki w obiekty 3D, zaś pierwszaki za pomocą kropek kodowali i określali swoje talenty. Najstarsi mieli do rozwiązania polonistyczny test uważności, rozpoznawali i szyfrowali lektury w kropce, odgadywali zakropkowane ćwiczenia literackie i językowe w stacjach zadaniowych. Było kreatywnie i radośnie dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli: p. Joanny Gawędy, p. Agnieszki Dobrowolskiej, p. Izabeli Kozak, p. Sylwii Pawłowskiej, p. Katarzyny Rechul; p. Grażyny Dobrzańskiej, p. Elżbiety Oleszczuk, p. Janiny Tuckiej, p. Alicji Wiśniewskiej; p. Sylwii Adamczuk i p. Joanny Szuryn, która koordynowała całością akcji. Zapraszamy do obejrzenia videorelacji.

1 września 2021 roku zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Zaczniemy mszą świętą o godzinie 8.00 w kaplicy. Po mszy dzieci spotykają się ze swoimi wychowawcami w klasach.

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły. Wyjątek będą stanowili rodzice uczniów klas pierwszych. Jeden z rodziców może towarzyszyć dziecku w dniu rozpoczęcia roku szkolnego i z zachowaniem zasad sanitarnych uczestniczyć w spotkaniu z wychowawcą na sali gimnastycznej.

Rodziców zapraszamy na spotkanie z wychowawcami do szkoły 8 września   2021 r. na godzinę 15.30. Plan zajęć ucznia jest zamieszczony na dzienniku Librus.

Autobusy będą kursowały wg planu.

Prosimy o zadeklarowanie dziecka czy będzie korzystało z wyżywienia. Wzór deklaracji i regulamin stołówki  znajduje się na stronie szkoły.

7 września szkoła pracuje wg planu pracy, który uczniowie otrzymali od wychowawców.

W związku z remontem stołówka szkolna jest nieczynna. Prosimy o zaopatrzenie dzieci w kanapki i wodę do picia.

Autobusy będą kursować rano wg następującego rozkładu.

Trasa nr 1 -Wasylów, Poturzyn, Łykoszyn, Kryszyn

Trasa nr 2- Marysin, Rzeplin, Łachowce, Posadów

Trasa nr 3- Nowosióki, Suszów, Dutrów, Żulice

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna  Szkoły Podstawowej w Telatynie zaprasza, w dniu 1 września 2020, uczniów i rodziców  na spotkanie organizacyjne roku szkolnego 2020/2021. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników spotkania odbędą  się na boisku szkolnym w odstępach czasowych:

grupy przedszkolne o godz. 9.00

klasy I-III o godz. 10.00

klasy IV-VIII o godz. 11.00.

W tym dniu uczniowie otrzymają podręczniki.

Jednocześnie przypominamy, że przyjmujemy podręczniki z poprzedniego roku szkolnego.   

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej 31 lipca br. (piątek) od godz. 9.00 przed budynkiem szkoły (pamiętamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa , zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego). Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).
Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

Informacja dyrektora CKE z 28 lipca o ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty.

Skip to content