Przeskocz do treści

Kalendarium

Kalendarium z życia Prymasa Tysiąclecia 

1901    3 sierpnia  przyjście na świat,

1910    Śmierć  matki Stefana Wyszyńskiego,

1924    3 sierpnia  przyjęcie święceń kapłańskich,

1945    ks. prof. Stefan Wyszyński  rektorem  Seminarium  we Włocławku,

1945    Podjęcie obowiązków redaktora tygodnika diecezjalnego  "Ład Boży",

1946    Ojciec Święty Pius XII minował księdza profesora  Wyszyńskiego biskupem , ordynariuszem diecezji lubelskiej,

1946   12 maja  Otrzymanie sakry biskupiej od  Sługi Bożego  Augusta  kardynała  Hlonda ,

1948   22 października śmierć   Augusta  kardynała  Hlonda , Stefan Wyszyński  zostaje Prymasem Polski,

1950   14 kwietnia   w celu uniknięcia rozlewu krwi , Stefana  Wyszyński podjął decyzję  zawarcia "Porozumienia"- podpisali  je przedstawiciele Episkopatu i władz państwowych. Wobec braku Konstytucji w Polsce była to jedyna  deklaracja  prawna określająca sytuację Kościoła w Polsce;

1953   12 stycznia  na konsystorzu  zostaje kardynałem, nie mógł pojechać do Rzymu  po kapelusz kardynalski gdyż nie otrzymał paszportu,

1953   25 września  Stefan  Wyszyński  został aresztowany i wywieziony z Warszawy. Przebywał kolejno Rywałdzie Królewskim, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola, w Komańczy w Bieszczadach. Dopiero w ostatnim   miejscu internowania został złagodzony rygor internowania

1956   26 sierpnia uroczyste złożenie odnowionych Ślubów Narodu jako Jasnogórskie Śluby Narodu przez milionową rzeszę pielgrzymów z  Episkopatu  Polski na czele;

1956   26 października uwolnienie Stefana  Wyszyńskiego. Powrót do Warszawy wśród wielkiej radości i  nadziei

1957-65   prowadził Wielką  Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. Prymasowskie zawierzenie "Wszystko postawiłem na Maryję",

1964    21 listopada  złożenie memoriału  Episkopatu Polski z prośbą  o ogłoszenie  Maryi  Matką Kościoła. Tego samego roku Paweł IV spełnił prośbę Stefana  Wyszyńskiego.

1966   3 maja w czasie uroczystości milenijnych Prymas Polski wraz z arcybiskupem krakowskim Karolem Wojtyłą i całym Episkopatem    oddali  Polskę i "wszystko co Ją stanowi " Matce Bożej wieczystą własność ,w Jej  macierzyńską  niewolę miłości,

1978    16 października Karol  Wojtyła  wybrany papieżem. Wielka radość Stefana  Wyszyńskiego i całego polskiego narodu,

1979    czerwca, Kardynał  Wyszyński  po raz  pierwszy przyjął w Ojczyźnie od tysiąca lat  widzialną Głowę Kościoła-Ojca Świętego Jana Pawła-Papieża z rodu Polaków,

1981    28 maja  Kardynał Prymas Polski Stefan Wyszyński  udał się do Pana Boga . Na Jego pogrzebie byli tysiące ludzi i to zarówno wierzący jak i niewierzący. Był to prawdziwie królewski  pogrzeb, wyrażający szacunek i cześć dla Prymasa Tysiąclecia ,którego nazwano Ojcem   Narodu,

1989    rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Skip to content