Przeskocz do treści

Osiągnięcia

OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

1.Gabriela Tętnowska uczennica klasy II Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie zdobyła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Anioły do nas wysyłaj”.

2. Michał Dziedzic, uczeń klasy IV został nagrodzony w VIII Wojewódzkim Konkursie Plastyczno - Literackim "Mój Anioł" zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty.

3.Sebastian Piskor, uczeń klasy VI b, został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Pięknego Czytania w Lublinie, zorganizowanego w ramach IX Festiwalu Słowa i Obrazu pod hasłem „Na końcu świata…”.

4. Klasa II wraz z wychowawczynią p. Janiną Tucką bierze udział w projekcie
„Mały Obywatel Świata”, realizowanym przez Fundację CultureLab i portal
edukacyjny TupTupTup.org.pl, a współfinansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

5.Podczas Mistrzostw Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej SZS 219 w tenisie
stołowym Mateusz Matwiejczuk z klasy VIII b. zajął I miejsce w kategorii chłopców oraz zakwalifikował się na Mistrzostwa Rejonu do Hrubieszowa.

6. Rymowanka uczennicy klasy II Julii Procnal (opiekun- Janina Tucka) została zakwalifikowana do finału ogólnopolskiego konkursu literackiego dla uczniów klas I – III szkół podstawowych pn. „Rymowanka – Zachęcanka” promującego „Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków” w 2020 roku oraz ideę używania elementów odblaskowych.

7. 7 listopada 2019 r.w Tomaszowskim Domu Kultury odbył się Powiatowy konkurs "Moda na odblaski" zorganizowany przez Wydział Prewencji oraz Wydział Ruchu Drogowego KPP w Tomaszowie Lub.Konkurs został objęty patronatem Wojewódzkiej Komendy Policji i Kuratorium Oświaty w Lublinie: nasza szkoła zajęła II miejsce.

8. W ogólnopolskim konkursie plastycznym pod nazwą „Odpoczywaj na wsi”, organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w grupie wiekowej I, czyli klas 0- III trzecie miejsce zajęła praca ucznia kl. II Mikołaja Danaja.

9. 25 września 2019 roku w gmachu Senatu RP miało miejsce uroczyste ogłoszenie 5 edycji konkursu „List do Taty”, zorganizowanego przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej we współpracy z Fundacją im. Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net. Jedną z wyróżnionych prac była praca z okręgu wyborczego senatora Jerzego Chróścikowskiego, a napisała ją Emilia Bryk z klasy V A Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Telatyna.

10. Konkurs „Zjednoczeni w Europie”. Wojewoda Lubelski oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 zorganizowali konkurs, którego głównym celem było pogłębianie i upowszechnianie wiedzy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej i historii Unii Europejskiej. Konkurs jest wydarzeniem wpisującym się w
obchody 15 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Naszą szkołę w tym konkursie reprezentowały uczennice klas ósmych: Aleksandra Błaszczak,
Oliwia Anioł i Kornelia Bodeńko z klasy VIII A i Natalia Nogas z klasy VIII B.

11. Finał Międzynarodowego Konkursu Edukacyjnego EUROPEAN COOPERATION DAY - Sukces drużyny z naszej szkoły. W dniach 11-14 września odbył się finał Konkursu Edukacyjnego dla Szkół w Rzeszowie. Drużyna z naszej szkoły w składzie: Aleksandra Błaszczak, Natalia Nogas, Miłosz Dobrowolski i Paweł Ratyna pod opieką p.Anny Wielosz została zakwalifikowana do udziału w finale jako jedna z trzech szkół z województwa lubelskiego.

12. I miejsce zajął Michał Matraszek w II Powiatowym Konkursie Poezji Patriotycznej, który odbył się w Tomaszowie Lubelskim 30 września 2019 r.

13. Wyróżnienie dla Michała Matraszka w Turnieju Wojewódzkim 23 Jesienny Konkurs Recytatorski „Pamiętajcie o ogrodach” Lublin 2019.

14. Nagroda Główna dla Michała Matraszka w 23 Jesiennym Konkursie Recytatorskim - Tomaszów Lubelski listopad 2019r.

15. Uczeń klasy VIII „b” Paweł Ratyna, został FINALISTĄ Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego.

16 . Szkoła zakwalifikowała się do III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół
Podstawowych „Do hymnu”.

17. W dniu 20 lutego w Tomaszowie Lub. odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej chłopców szkół podstawowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnego Związku Sportowego. Do zawodów przystąpiły cztery drużyny, grano systemem każdy z każdym. Nasza drużyna wygrywając wszystkie mecze zajęła I miejsce. Otrzymaliśmy puchar, dyplom i uzyskaliśmy awans na Igrzyska Rejonowe.Drużynę przygotowali p. Henryk Szaruga i Krzysztof Michalczuk. Skład drużyny: Lizak Szymon, Rębacz Jakub, Dobrowolski Miłosz, Grabik Jakub, Lizak Kamil, Miazga Szymon, Matwiejczuk Mateusz, Stefaniuk Paweł.

18. V Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny „ TWOJA I MOJA HISTORIA” pod
hasłem:„Czas wojny widziany oczyma kobiet – matek, żon i córek”. W kategorii: utwór poetycki – uczeń kl. VIIIa - Miłosz Dobrowolski, zajął III miejsce - opiekun Janina Urban. W kategorii: praca plastyczna –– uczennica klasy VIIa Marta Mazur, zajęła II miejsce – opiekun Wiesława Przytuła.

19. Uczennice Gabriela Tętnowska i Zofia Czaus (Szkoła Podstawowa im. Kardynała Wyszyńskiego w Telatynie, nauczyciel: Monika Tętnowska, Joanna Czaus) otrzymały nagrody w IV Międzynarodowym Konkursie Językowo – Plastycznym „MY TOWN’ pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, rok szkolny 2019-2020.

20. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie otrzymała
Certyfikat „Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2020" za udział w ogólnopolskim konkursie „Projektanci edukacji. Od pomysłu do projektu" za „podejmowanie ambitnych wyzwań edukacyjnych umożliwiających uczniom odkrywanie pasji i twórcze doskonalenie kompetencji XXI wieku". Gratulacje dla uczniów klas I-III za testowanie pilotażu projektu i aktywny udział w jego tworzeniu oraz rodziców, którzy wspierają, pomagają i angażują się. Opiekun projektu- Janina Tucka.

21. Uczennica klasy VI Martyna Romańczuk została nagrodzona w Konkursie
plastycznym „ZOO – ARKA NOEGO XXI WIEKU" - zorganizowany przez Ogród
Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu. Komisja konkursowa nagrodziła pracę uczennicy w kategorii uczniów klas 4-8. Uczennicę przygotowywała pani Monika Tchórzewska.

22. Polski Instytut Kształcenia w Tarnogórze zorganizował konkurs plastyczny
pt. „Ortoptystka - zawód przyszłości”. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej mającej na celu popularyzację zawodu ortoptystki wśród dzieci i młodzieży. Wśród nagrodzonych znalazły się dwie uczennice naszej szkoły: Zosia Czaus - zdobywając I miejsce w kategorii kl. I-III oraz Emilia Gałka -zajmując II miejsce w kategorii kl. IV- VIII.

23. 30 marca 2020 roku został rozstrzygnięty ogólnopolski „KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT KARTKI WIELKANOCNEJ” dla klas I-III. Organizatorem konkursu była Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie. Praca Konkursowa miała być ciekawym i oryginalnym projektem kartki wielkanocnej. I miejsce na szczeblu ogólnopolskim zajęła Julia Procnal klasa II, a wyróżnienia otrzymały: Gabrysia Tętnowska klasa II, Patrycja Grabczuk klasa II.
W konkursie brała również udział Wiktoria Knap klasa II. Wszystkie prace uczennice wykonały pod kierunkiem wychowawczyni Janiny Tuckiej.

24. FINALISTA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Paweł Ratyna uczeń klasy VIII został finalistą Wojewódzkiego Konkursu z Języka
Angielskiego w Lublinie - gratulujemy wyników.

25. Uczniowie klasy II wzięli udział w akcji „Przygoda kolorowej skarpetki” prowadzonej w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Każdy z Nas jest inny, równy i wyjątkowy”. Akcja jest organizowana w związku ze Światowym Dniem Osób z Zespołem Downa obchodzonym 21 marca. Ma ona na celu budowanie świadomości na temat Zespołu Downa, a także tolerancji, akceptacji i wrażliwości na potrzeby osób nim dotkniętych. Kolorowa Skarpetka była bohaterką wielu barwnych i ciekawych przygód w domach uczniów. W czasie zdalnej lekcji zaprzyjaźniła się z nimi i ich rodzicami. Dzieci założyły kolorowe skarpetki i wykonały przepiękne skarpetkowe pacynki. Po zakończonej akcji otrzymaliśmy od organizatorów podziękowania dla Dyrekcji, wychowawczyni i certyfikaty dla uczniów. Certyfikaty uczniowie otrzymają po powrocie do szkoły. Wychowawczyni klasy - J. Tucka

26. Nagrody w VI Ogólnopolskim Konkursie Literackim pt. „Czytanie jest przygodą” dla naszych uczniów. Michała Matraszek i Zosi Czaus - konkurs "Czytanie jest przygodą". Konkurs zorganizowany przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. KEN w Lublinie we współpracy ze Szkoła Podstawową nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie.

27. Certyfikat „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki” uczniowie klasy II pod
kierunkiem wychowawczyni p. Janiny Tuckiej ukończyli III Moduł w
Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki”. W tym module uczniowie pracowali z lekturą „Detektyw Pozytywka”. Wykonali cztery zadania związane z wybraną książką. Uzupełnili metryczkę książki, wykonali Detektywa Pozytywkę w 3D, przepiękne plakaty oraz zorganizowali w swoich domach pokaz mody baśniowej. Klasa otrzymała potwierdzenie ukończenia III Modułu, Certyfikat końcowy dla klasy i wychowawcy oraz dyplomy ukończenia realizacji projektu dla każdego ucznia. Kończąc przygodę z projektem, uczniowie nie
zakończyli przygody z czytaniem lektur.

28. Dzięki przyznanemu dofinansowaniu sprzęt komputerowy jaki został zakupiony w ramach Projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej został przekazany 27 maja br do Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie. Sprzęt na ręce Pań dyrektor – pani Barbary Wójcik i pani Agnieszki Dobrowolskiej przekazał Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski. Łącznie szkoła otrzymała 26 sztuk wysokiej jakości laptopów wraz ze słuchawkami, ładowarkami i myszkami, które umożliwią dzieciom i nauczycielom w realizacji zdalnego nauczania w warunkach domowych. Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

I Ogołnopolski Konkurs Plastyczny „ Oddaj  krew – ratuj życie” – Laureatką konkursu została Julia Procnal z kl. I

Ogólnopolskikonkursu wiedzy o zdrowym odżywianiu – Julka Skreczko znalazła się w pierwszej ósemce na szczeblu krajowym

Turniej Wojewódzki 38. Małego Konkursu Recytatorskiego - Michał Matraszek otrzymał II nagrodę

Regionalny  Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III  MiMaK 2019 - Laureatem konkursu został Michał Matraszek,   a finalistą Mateusz Budzyński

Konkurs Edukacyjny dla Szkół z okazji Dnia Europejskiej Współpracy 2019 w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020 -  finalistą konkursu jest drużyna z naszej szkoły w składzie: Aleksandra Błaszczak, Natalia Nogas, Paweł Ratyna i Miłosz Dobrowolski

Powiatowy Konkurs Recytatorski - Michał Matraszek-I nagroda, Dominika Piskor- wyróżnienie, Sebastian Piskor- nagroda

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje,  a dziecko obserwuje” - Julia Procnal z kl. I zajęła              I miejsce, Aleksandra Mazur z kl. II otrzymała wyróżnienie, w  II  kategorii, czyli klasy IV-VIII  Kamila Kot z kl. VII  zajęła II miejsce           i Filip Łukasik- Bożek z klasy VI otrzymał wyróżnienie

 IV Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar Wójta Gminy Zamość, 06.10.2018r. -3 miejsce w konkurencji kata (układy formalne), 2 miejsce w konkurencji kumite (walka) -Michał Matraszek uczeń klasy III

 II Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin o Puchar Białego Niedźwiedzia w Chełmie, 03.11.2018r. - 1 miejsce w kata, 3 miejsce w kumite -Michał Matraszek uczeń klasy III

VIII Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy Karate Kyokushin w Łabuńkach, 08.12.2019r.­­-1 miejsce w kata, 3 miejsce w kumite -Michał Matraszek uczeń klasy III

Gwiazdkowy Turniej Karate Kyokushin o Puchar Roztocza w Tomaszowie Lubelskim, 16.12.2018r. -1 miejsce w kata, 1 miejsce w kumite -Michał Matraszek uczeń klasy III

VI Turniej Karate Kyokushin o Puchar Wójta Gminy Chodel, 16.03.2019r. -2 miejsce w kata, 1 miejsce w kumite -Michał Matraszek uczeń klasy III

VI International Integration Cup Kyokushin Karate w Tomaszowie Lubelskim, 28.04.2019r. -3 miejsce w kata, 3 miejsce w kumite -Michał Matraszek uczeń klasy III

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje  a dziecko obserwuje” -  I miejsce – Julia Procnal op. Janina Tucka

VI Gminny Konkurs Ekologiczno-Zdrowotny - I miejsce – Paweł Ratyna

Rejonowe Igrzyska Młodzieży w piłce siatkowej chłopców - II miejsce
skład naszej drużyny: Bartecki Karol, Bil Kacper, Głuszek Adrian, Mazur Paweł, Miazga Adam, Mąkal Sebastian, Kukiełka Mikołaj, Litkowiec Konrad, Sienkiel Jakub, Mitura Kacper, Sławiński Kacper trener: Krzysztof Michalczuk.

Mistrzostwa Rejonu w tenisie stołowym drużynowym - III miejsce – Kamil Bród, Konrad Litkowiec 

Mistrzostwach Powiatu SZS w Piłce Siatkowej Chłopców - I miejsce
skład drużyny: Karol Bartecki, Kacper Bil, Paweł Mazur, Adrian Głuszek, Adam Miazga, Sebastian Mąkal, Konrad Litkowiec, Jakub Sienkiel, Mikołaj Kukiełka, Kacper Sławiński, Kacper Mitura trener: Krzysztof Michalczuk

Gminny Konkurs Recytatorski "Mały Patriota" -
Oddział przedszkolny 3-4-latki: I miejsce – Julian Piechnik
Oddział przedszkolny 5-latki: I miejsce – Oskar Sobuś, Anna Sachajko, Julia Stasiuk, Anna Remiszewska
Oddział przedszkolny 6-latki: I miejsce – Katarzyna Pydo

Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym - I miejsce – Konrad Litkowiec

Mistrzostwa Rejonu w tenisie stołowym - I miejsce – Konrad Litkowiec 

Powiatowy Konkurs Recytatorski "Dla Niepodległej" - II miejsce – Dominika Piskor

Rejonowych Igrzyskach Młodzieży w piłce siatkowej chłopców - II miejsce

Skład naszej drużyny: Bartecki Karol, Bil Kacper, Głuszek Adrian, Mazur Paweł, Miazga Adam, Mękal Sebastian, Kukiełka Mikołaj, Litkowiec Konrad, Sienkiel Jakub, Mitura Kacper, Sławiński Kacper, trener: Krzysztof Michalczuk

Mistrzostwa Powiatu SZS w Piłce Siatkowej Chłopców - I miejsce
Skład drużyny: Karol Bartecki, Kacper Bil, Paweł Mazur, Adrian Głuszek, Adam Miazga, Sebastian Mękal, Konrad Litkowiec, Jakub Sienkiel, Mikołaj Kukiełka, Kacper Sławiński, Kacper Mitura, trener: Krzysztof Michalczuk

Gminny Turniej Tenisa Stołowego im Kardynała Stefana Wyszyńskiego:
Chłopcy:

W kategorii starszej:
I miejsce - Konrad Litkowiec
W kategorii młodszej:
I miejsce - Szymon Węcław
Dziewczęta:
I miejsce - Julka Bednarczuk

OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Powiatowy Konkurs Ortograficzny "O ZŁOTE PIÓRO BURMISTRZA TYSZOWIEC" - I miejsce – Paweł Ratyna

Gminny Konkurs Recytatorski "Nasza Niepodległa - wiersze o Polsce" -

Grupa przedszkolna 3 – 4 lat: I miejsce – Anna Sachajko

Grupa przedszkolna 5 - lat: I miejsce – Zuzanna Lizak

Klasa 0: I miejsce – Lena Lepionka

Powiatowy Konkurs Recytatorski - I miejsce – Dominika Piskor

Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej - I miejsce ex aequo: duet Julia Piwko i Jakub Czarnecki

Rejonowe Igrzyska w Piłce Siatkowej Plażowej Chłopców Szkół Gimnazjalnych - I miejsce
Nasza drużyna w składzie: Konrad Stanibuła, Jakub Korga i Marcin Lizak
Trener: Krzysztof Michalczuk

Powiatowego Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii" - I miejsce Wiktoria Skiba

Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego Szkolnego Związku Sportowego w Piłce Siatkowej Plażowej Szkół Gimnazjalnych - chłopcy I miejsce
dziewczęta III miejsce
Skład drużyny dziewcząt: Lilianna Suska, Weronika Ciećko, Julia Skreczko
Skład drużyny chłopców: Konrad Stanibuła, Jakub Korga, Marcin Lizak

"V Gminny Konkurs Ekologiczny- Save our planet!" w języku angielskim

W kategorii klasy IV: I miejsce – Martyna Kontkiewicz

W kategorii klasy V: I miejsce –Marta Lizak

W kategorii klasy VI: I miejsce – Paweł Ratyna

Powiatowym Konkursie Ortograficznym "Mistrz Ortografii 2018" - I miejsce - Wiktoria Skiba

Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" I miejsce - Piotr Berbecki

XI Memoriał im Jana Kostury w Tenisie Stołowym - I miejsce - Kamil Bród

Powiatowa Gimnazjada w tenisie stołowym indywidualnym - II miejsce - Bród Kamil

W krainie wierszy zimowych - konkurs recytatorski
Klasa I -
Dominika Piskor - I miejsce
Klasa II - Michał Matraszek - I miejsce

Powiatowy Konkurs Recytatorski - I miejsce - Dominika Piskor

Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego LZS w Piłce Nożnej - III miejsce
Skład naszej drużyny:
Ilia Szewczuk, Karol Bartecki, Adrian Głuszek, Szymon Kucharski, Paweł Mazur, Adam Miazga, Gabriel Anioł, Sebastian Mękal, Kacper Mitura, Kacper Sławiński, Jakub Sienkiel, Kamil Joński, Konrad Litkowiec, Kamil Bród, Filip Pawelec, Daniel Trykacz

OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

V Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Tomasza Zamoyskiego - II miejsce Sebastian Piskor - op. Aurelia Kurkiewicz

Ogólnopolski konkurs języka angielskiego EDI 2017 - VII miejsce - Paweł Ratyna

Powiatowy Konkurs Plastyczny:
I miejsce - Małgorzata Pawłowska  

Program edukacyjny „Porcja Pozytywnej Energii” - II miejsce - Klasa II op. Janina Tucka

Konkurs ,,O Złote Pióro Wójta Gminy Telatyn":
I miejsce – Kamila Kot
II miejsce - Maciej Bartosz

Konkurs Matematyczny "Szpak" - I miejsce - Paweł Ratyna

Gminny Konkurs Ekologiczno-Zdowotny w języku angielskim - I miejsce - Paweł Ratyna

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „MŁODIEŻ ZAPOGIEGA POŻAROM” - I miejsce - Sienkiel Jakub

IX edycja konkursu plastycznego „Bezpieczni na drodze” - I miejsce - Konrad Wlaź

Powiatowy Konkurs Recytatorski ,,W KRAINIE  WIERSZY  ZIMOWYCH”:
I miejsce w kategorii kl. III - Sebastian Piskor
III miejsce w kategorii kl. I - Michał Matraszek

Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Tomasza Zamojskiego - II miejsce - Sebastian Piskor

OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Powiatowe Igrzyska w tenisie stołowym indywidualnym - I miejsce Kamil Bród 

Ogólnopolski konkurs ,,Plastek i jego zaczarowane pudełko”- klasa IIa otrzymała wyróżnienie natomiast Gabriel Kuma i Małgorzata Pawłowska nagrodę głównąop. Alicja Wiśniewska

Finał konkursu plastycznego ,,Bezpiecznie na drodze”- Aleksandra Kasprzak została laureatem – op. Janina Tucka

Powiatowy Konkurs Recytatorski z cyklu ,,Ulubieni autorzy”- Dorota Gellner, Agnieszka Frączek- I miejsce Sebastian Piskorop. Aurelia Kurkiewicz -  III miejsce Eliza Mazurekop. Elżbieta Oleszczuk

Powiatowe Igrzyska w tenisie stołowym drużynowym  –  I miejsc Kamil Bród i Konrad Litkowiec   op. Elżbieta Matwiejczuk

Powiatowe Eliminacje do XXXV Małego Konkursu Recytatorskiego - Sebastian Piskor został laureatem - op. Aurelia Kurkiewicz

Powiatowy konkurs plastyczny ,, 1000 i 50 lat Chrztu Polski”- I miejsce Marcin Gancarz op.Aurelia Kurkiewicz

Finał Konkursu Matematycznego ,, Szpak” - Paweł Ratyna uzyskał  tytuł laureata natomiast Paweł Stefaniuk tytuł finalisty konkursu- op. Marzena Proc

VI Międzynarodowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej dla Młodzieży - Piotr Wilk otrzymał wyróżnienie – op. Alicja Wiśniewska

Turniej Wojewódzki i Koncert Laureatów Jubileuszowego XXXV Małego Konkursu RecytatorskiegoSebastian Piskor został laureatem – op. Aurelia Kurkiewicz 

Powiatowy konkurs ortograficzny,, O złote pióro Burmistrza Tyszowiec”- Kacper Bil i Paulina Ćmil uzyskali tytuł laureata - op. Janina Urban 

Ogólnopolski konkurs Języka angielskiego EDI 2016 - Paweł Ratyna uzyskał tytuł laureata – op. Monika Tętnowska

Ogólnopolski Program Edukacyjny Porcja Pozytywnej Energii - klasa III  wraz z wychowawczynią Panią Janiną Tucką wywalczyła  III miejsce.

OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Mistrzostwa  w mini piłce siatkowej chłopców i dziewcząt „czwórki”- Chłopcy zajęli III miejsce, a dziewczynki IV miejsce- op. Ewelina Tucka Ratyna, Elżbieta Matawiejczuk 

Mistrzostwa powiatu SZS w Drużynowym Tenisie stołowym - I miejsce Kamil Bród, Konrad Litkowiec - III miejsce Weronika Ciećko, Lilianna Suska- op. Ewelina Tucka Ratyna, Elżbieta Matawiejczuk 

Rejonowe Igrzyska w tenisie stołowym drużynowym chłopców - II miejsce Kamil Bród, Konrad Litkowiec. Chłopcy zakwalifikowali się na Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej zajęli tam VII miejsce- op. Ewelina Tucka Ratyna, Elżbieta Matawiejczuk 

 VIII Memoriale im. Jana Kostura w tenisie stołowym w Jarczowie - I miejsce Kamil Bród, Marta Mazur- op. Ewelina Tucka Ratyna, Elżbieta Matawiejczuk 

Powiatowe eliminacje ogólnopolskiego turnieju ,, Młodzież Zapobiega Pożarom”-  II miejsce Beata Piwko- op. Wiesława Przytuła 

 Powiatowy Konkurs Piosenki Ekologicznej - III miejsce Piotr Wilk- op. Alicja Wiśniewska 

Wojewódzki Turniej Wiedzy Pożarniczej pt ,, Młodzież Zapobiega Pożarom”- V miejsce Beata Piwko- op. Wiesława Przytuła 

Konkurs plastyczny Jan Paweł II – ,,Święty zawsze uśmiechnięty”- Małgorzata Pawłowska została laureatem konkursu- op. Alicja Wiśniewska 

 Mistrzostwa Powiatu Tomaszowskiego LZS w Piłce Nożnej Dziewcząt  Szkół Podstawowych o Puchar Wójta Gminy Tarnawatka - III miejsce w powiecie zdobyła drużyna piłki nożnej z naszej szkoły

Ogólnopolski konkurs Języka Angielskiego ,, EDI 2015”- wyróżnienie Weronika Ciećko i Liliana Suska op. Monika Tętnowska 

VI wojewódzki konkurs plastyczny ,,Krew ratuje Zycie”- III miejsce Konrad Wlaź- op. Magdalena Szymańska 

Konkurs plastyczny pt. ,,Moja wieś w Unii Europejskiej”- Klaudia Safaryn została laureatem - op. Alicja Herman

OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Powiatowy Konkurs Recytatorski z cyklu ,,Ulubieni Autorzy-''Małgorzata Strzałkowska, w kategorii : przedszkola - I miejsce  Aleksandra Kasprzak - op. Alicja Wiśniewska 

X Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym - nasza szkoła zajęła II miejsce- op. Elżbieta Matwiejczuk, Ewelina Tucka – Ratyna 

Mistrzostwa Powiatu SZS  w Tenisie Stołowym - III miejsce   Karolina Skijko - , III miejsce  Weronika Ciećko -, I miejsce  Karol Nowosadowski   - op. Elżbieta Matwiejczuk, Ewelina Tucka – Ratyna 

Mistrzostwa Rejonu w Tenisie Stołowym - I miejsce Karol Nowosadowski- op. Ewelina Tucka – Ratyna, Elżbieta Matwiejczuk 

Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Drużynowym - Weronika Ciećko, Liliana Suska zajęły I miejsce w kategori dziewcząt klas I – IV,  Karolina Skijko, Karolina Gryń zajęły II miejsce w kategorii dziewcząt klas V – VI, Karol Nowosadowski, Mateusz Bartosz zajęli I miejsce w kategorii chłopców klas V – VI, Marcin Lizak, Jakub Korga zajęli III miejsce w kategorii chłopców klas I -IV – op. Ewelina Tucka – Ratyna, Elżbieta Matwiejczuk 

XIX Powiatowy Konkurs Recytatorski - wyróżnienia otrzymali:  Sebastian Piskor- op. Henryka Bucior, Aleksandra Kasprzak- op. Janina Tucka 

Powiatowy Konkurs Piosenki Ekologiczne - I miejsce Piotr Wilk - op. Alicja wiśniewska, II miejsce Kamila Wielosz- op. Henryka Bucior 

Okręgowy konkurs matematyczny SZPAK - Karolina Gryń została finalistką -  op.Bogusław Wójcik

Powiatowy Konkurs Plastyczny „BEZPIECZNIE NA WSI- NIE ZBLIŻAJ SIĘ ZUCHU DO MASZYNY W RUCHU”  - Konrad Wlaź zdobył wyróżnienie- op.Janina Tucka 

XIV Diecezjalny Konkurs Wiedzy o Osobie i Dziedzictwie Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego- I miejsce Karolina Gryń 

POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY O ZŁOTE PIÓRO BURMISTRZA TYSZOWIEC- II miejsce Karolina Gryń- op. Janina Urban

OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Dekanalnym Konkursie Wiedzy "Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy"    -  I miejsce  - Kinga Chwaleba op. Beata Chwaleba   - V miejsce - Karolina Budzyńska – op. Beata Chwaleba  

Przegląd szopek i stroików – etap gminny – stroiki - I miejsce - oddział przedszkolny 3i4-latków – op. Mariola Kowalczyk, Jadwiga Rechul        - I miejsce - oddział przedszkolny 5-latków  op. Alicja Wiśniewska  - I miejsce - oddział przedszkolny 6-latków op. Henryka Bucior    -  I miejsce – Bartłomiej Smoląg op. Henryka Bucior - ozdoby - III miejsce – Kamila Kot op. Alicja Wiśniewska - III miejsce – Adam Miazga, Kacper Bil op. Janina Tucka  

Przegląd szopek i stroików – etap powiatowy – I miejsce Mateusz Smoląg op. Elżbieta Oleszczuk                                         

 Diecezjalny Konkurs Fotograficzny „Uchwyć dobro” – I miejsce - Wiktoria Miazgaop. Wiesława Przytuła  II miejsce - Karol Nowosadowskiop. Wiesława Przytuła  III miejsce - Karolina Gryńop. Wiesława Przytuła   - III miejsce – Jalanta Kawalec op. Janina Tucka                                     

Diecezjalny Konkurs Literacki „Strofy o moim patronie” – I miejsce - Daniel Rogulski op. Janina Urban  III miejsce - Damian Cyc op. Joanna Szuryn    wyróżnienie – Aleksandra Bil op. Janina Urban  

Diecezjalny Konkurs Plastyczny „Interpretacja symboliczna – życiorys naszego Patrona”  - wyróżnienie – Agnieszka Herman - op. Janina Tucka  

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „ODJAZDOWA RAMKA”   - II miejsce - Paulina Wandiuk, Natalia Lizak i Agnieszka Herman - opiekun Janina Tucka- III miejsce - Szymon Palich, Dorota Zeniuk i Paweł Wandiuk - opiekun Janina Tucka

 Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym -  II miejsce  - Szymon Bartosz op. Elżbieta Matwiejczuk     -  II miejsce  - Weronika Ciećko – op. Elżbieta Matwiejczuk

 Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Drużynowym  I miejsce szkolna drużyna w składzie - Karol Nowosadowski, Mateusz Bartosz – op. Ewelina Tucka Ratyna   -  II miejsce szkolna drużyna w składzie – Karolina Gryń, Weronika Ciećkoop. Ewelina Tucka Ratyna, Elżbieta Matwiejczuk -  II miejsce szkolna drużyna w składzie – Karolina Skijko, Barbara Ciećko op. Ewelina Tucka Ratyna, Elżbieta Matwiejczuk   -  III miejsce szkolna drużyna w składzie – Adrian Gancarz, Szymon Bartosz op. Elżbieta Matwiejczuk  

Rejonowe Igrzyska w Tenisie Stołowym  Dryżynowym-  III miejsce szkolna drużyna w składzie - Karol Nowosadowski, Mateusz Bartosz –  -  III miejsce szkolna drużyna w składzie – Karolina Gryń, Weronika Ciećko – II miejsce szkolna drużyna w składzie – Karolina Skijko, Barbara Ciećkoop. Ewelina Tucka Ratyna

Wojewódzkie Igrzyska  Młodzieży Szkolnej  w Drużynowym  Tenisie Stołowym  - VII miejsce drużyna w składzie – Karolina Skijko, Barbara Ciećkoop. Elżbieta Matwiejczuk 

       Regionalny konkurs  plastyczny dla przedszkolaków  "W KRAINIE JASIA I MAŁGOSI" –             II miejsce Radosław Panas – op. Alicja Wiśniewska

 Gminny konkurs wiedzy o Prymasie Tysiąclecia Kardynale Stefanie Wyszyńskim – I miejsce Kinga Chwaleba, II miejsce Karolina Gryń, III miejsce Aleksandra Sobuś - op. Marzena Proc

      Powiatowy Przegląd Piosenki Ekologicznej - II miejsce zajął oddział przedszkolny - op. Alicja Wiśniewska   

      Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Fundusze Europejskie w drodze do szkoły" – drużyna szkolna z klasy II zajęła II miejsce - op. Janina Tucka

  Diecezjalny konkurs plastyczny  - „Z drobiazgów życiowych wykonywanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka” – I miejsce Agnieszka Herman

  Diecezjalny Konkurs Wiedzy o Dziedzictwie Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – III miejsce Karolina Gryń - op. Marzena Proc

 Mistrzostwa Powiatu LZS w piłce nożnej – szkolna drużyna dziewcząt zajęła IV miejsce - op. Ewelina Tucka, Elżbieta Matwiejczuk

  Diecezjalny Konkurs Wielkanocny – nagrodzeni Paweł Mazur i Karol Piskor

 Gminny konkurs wiedzy o Zyciu i twórczości Fryderyka Chopina – I miejsce drużyna szkolna w składzie: Agnieszka Herman, Mateusz Herda, Daniel Rogulski - op. Wiesława Przytuła 

  V Memoriał im. Jana Kostura w tenisie stołowym – szkoła zajęła I miejsce - op. Ewelina Tucka, Elżbieta Matwiejczuk

 Konkurs plastyczny „Galeria Rynek oczami dziecka” – III miejsce Jakub Kuma op. Alicja Wiśniewska

  Powiatowy Konkurs Literacki "Józef Piłsudski - człowiek czynu"- I miejsce Barbara Ciećko - op. Janina Urban

 Ogólnopolski Konkurs "Drugie życie elektrośmieci" – szkolna grupa EKO Telatyn zajęła I miejsce w Polsce - op. Janina Tucka

Wojewódzki  konkurs "Dziś oszczędzam w SKO jutro w BS" – szkolne SKO zajęło II miejsce w województwie - op. Wiesława Przytuła

Powiatowy konkurs plastyczno – literacki – „Śladami tomaszowskich legend” – I miejsce Jolanta Kawalec - op. Janina Urban

 Regionalny konkurs plastyczny „Moja wieś w Unii Europejskiej” – wyróżniono pracę Jolanty Kawalec - op. Wiesława Przytuła

OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Gminny konkurs recytatorski „Ulubieni autorzy” -  I miejsce Wiktoria Szozda op. Janina Tucka                                                                 - I miejsce Weronika Ciećkoop. Elżbieta Oleszczuk

 Przegląd szopek i stroików – etap powiatowy – III miejsce Katarzyna Liga op. Janina Tucka                                                                                                                                  - III miejsce Mateusz Smoląg op. Elżbieta Oleszczyk

 Gminny konkurs plastyczny „ Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą

III miejsce Lilianna Suska op. Elżbieta Oleszczuk  

- III miejsce Malec Katarzyna i Kamila Kliszcz op. Janina Tucka                       

Powiatowy konkurs „Ulubieni autorzy” – III miejsce Wiktoria Szozda op. Janina Tucka

Gminny konkurs ekologiczny – szkoła zajęła II miejsce

 Okręgowy konkurs matematyczny MiMaK – Karolina Gryń została finalistką op. Aurelia Kurkiewicz

 Gminny konkurs wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim – III miejsce Aleksandra Bil

 Powiatowy konkurs „Poturzyńskim szlakiem Chopina”- kategoria wiersz – I miejsce Damian Cyc i III miejsce Kinga Chwaleba op. Joanna Szuryn

 Gminny konkurs wiedzy ożyciu i twórczości F. Chopinie – szkoła zajęła II miejsce op. Wiesława Przytuła

 Dekanalny konkurs  „Jan Paweł II” – III miejsce Kinga Chwaleba

 Diecezjalne Mistrzostwa w Tenisie Stołowym – I miejsce Barbara Ciećko i II miejsce Karolina Skijko op. Elżbieta Matwiejczuk

 Gminny konkurs wiedzy prewencyjnej „Jestem bezpieczny” – szkoła zajęła I miejsce op. Wiesława Przytuła

 Powiatowy konkurs ortograficzny – Kamila Kliszcz została laureatem op. Janina Urban

 Ogólnopolski konkurs ekologiczny „Drugie życie elektrośmieci” – szkoła zajęła II miejsce op. Janina Tucka

 Międzyszkolny konkurs wiedzy „Z kart historii BS Łaszczów” – I miejsce Kinga Chwaleba op. Janina Tucka

 Powiatowy konkurs SKO „Twój pomysł na skarbonkę” – I miejsce Jolanta Kawalec op. Janina Tucka

 Ogólnopolski konkurs „Dziś oszczędzam w SKO jutro w BS” – Szkoła zajęła I miejsce w regionie i II miejsce w Polsce op. Janina Tucka

 Ogólnopolski konkurs „Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny” – szkoła została laureatem op. Janina Urban i Janina Tucka

 Powiatowy konkurs literacki – Jolanta Kawalec została „Mistrzem pisania baśni „ op. Janina Urban

OSIĄGNIĘCIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

 Kuratoryjne konkursy przedmiotowe – Matematyczny - Andrzej Bil został finalistą na szczeblu województwa - op. Bogdan Tucki

 Okręgowy konkurs matematyczny „Szpak” - Andrzej Bil został laureatem etapu okręgowego - op. Bogdan Tucki

 Gminny konkurs plastyczny „Moja miejscowość w legendzie - I miejsce Kamila Tomczyk

 Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” -  III miejsce –Daniel Kotowicz

Gminny konkurs plastyczny „Jan Paweł II Papież Wolności” - I miejsce Karolina Gryń

 Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego - szkoła zajęła I miejsce

  Powiatowy konkurs plastyczny ‘Wielkanocna pisanka” - II miejsce  Kamila Kliszcz - op. Janina Tucka

 Gminny Konkurs Wiedzy o Prymasie Tysiąclecia – Kardynale Stefanie Wyszyńskim - III miejsce Andrzej Bil- op. Beata Chwaleba

 Gminny konkurs wiedzy ekologicznej - szkoła zajęła I miejsce

 Ogólnopolski konkurs „Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym” - SKO zajęło II miejsce na szczeblu wojewódzkim – w nagrodę szkoła otrzymała urządzenie wielofunkcyjne za 700 zł - op. Janina Tucka

 Ogólnopolski konkurs „Dbajmy o środowisko – to takie proste!” w ramach Akcji „Tesco dla szkół i środowiska” - szkoła zajęła II miejsce  - w nagrodę szkoła otrzymała aparat fotograficzny - op. Janina Tucka

 Międzyszkolne Święto Matematyki - szkoła zajęła II miejsce - op. Bogusław Wójcik

 Powiatowy Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Burmistrza Tyszowiec - Katarzyna Mielniczek i Andrzej Bil zostali laureatami - op. Janina Urban

 Powiatowy konkurs recytatorski "Ulubieni autorzy"  - I miejsce Wiktoria Szozda - op.Alicja Wiśniewska

 Gminny przegląd szopek i stroików świątecznych  - I miejsce grupa przedszkolna - op. Alicja Wiśniewska

                                                        - III miejsce M. Smoląg - op. Elżbieta Oleszczuk

                                                        - I miejsce Jolanta Kawalec - op. Mariola Kowalczyk

 Gminny konkurs plastyczny "Wielkanocna pisanka" - I miejsce grupa przedszkolna - op. Alicja Wiśniewska

         I miejsce Kacper Szozda i II miejsce Weronika Szuryn - op . Elżbieta Oleszczuk

Mistrzostwa Powiatu w piłce siatkowej  - III miejsce szkoła - op. Elżbieta Matwiejczuk

 Międzyszkolny Konkurs "Z kart historii BS' - II miejsce Katarzyna Mielniczek -op. Janina Tucka 

Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym - I miejsce Szymon Bartosz - op. Elżbieta Matwiejczuk

 Gminny Konkurs Matematyczny MiMak - II miejsce Paulina Fronc - op. Mariola Kowalczyk

Skip to content