Przeskocz do treści

1 marca 2024 roku w Łaszczowie odbył się II Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej, którego głównym celem było utrwalenie pamięci o Żołnierzach Wyklętych.

Naszą szkołę godnie reprezentowały: solistka Milena Safaryn z klasy III,
19 Gromada Zuchowa „Ogniki” oraz 19 Drużyna Harcerska „Modrzewie”
im. 12 Pułku Ułanów Podolskich ze Stowarzyszenia Harcerstwa Polskiego „Harcerska Brać”.
Czytaj dalej... "II Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej Ku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Łaszczowie"

Tytuł projektu: Nowe możliwości edukacyjne uczniów Szkoły Podstawowej w Gminie Telatyn

Nazwa programu: Działanie 10.3 Kształcenie ogólne Priorytet X Lepsza edukacja, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Nr umowy o dofinansowanie: 134/FELU.10.03-IZ.00-0175/23 z dnia 29.01.2024 r.

Wartość projektu: 1 190 713,91 zł

Wartość dofinansowania: 1 067 217,91 zł

Wkład własny (rzeczowy): 123 496,00 zł

Termin realizacji: 01.01.2024 r. – 30.06.2026 r.

Szkoła objęta wsparciem w ramach projektu:
- Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Telatynie 

Działania realizowane w ramach projektu:

- doskonalenie zawodowe nauczycieli ze szkół objętych wsparciem (kursy i studia podyplomowe),
- zakup wyposażenia i doposażenie w pomoce pracowni i sal lekcyjnych wykorzystywanych w realizacji projektu (montaż platform dla niepełnosprawnych, montaż systemu informacji przestrzennej i odnajdywania drogi, wyposażenie pracowni robotyki, językowej, przyrodniczej, sensorycznej, logopedycznej, polonistyczno-matematycznej, fotograficznej, gabinetu pedagoga),
- zajęcia wyrównawcze, rozwijające kompetencje kluczowe i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz doradztwo zawodowe (zajęcia z robotyki, językowe, matematyczno - przyrodnicze, terapeutyczne, sensoryczne, taneczne, kulinarne, rytmiczne, emocjonalno – społeczne, wyrównawcze: matematyczne, polonistyczne, z języka angielskiego, doradztwo zawodowe, poradnictwo pedagogiczne, wyjazdy edukacyjne do teatru, do British Council/Ambasady Brytyjskiej, na Piknik Naukowy na Politechnikę Rzeszowską i do Centrum Nauki Kopernik oraz  zwodoznawcze do zakładów pracy).

 

Grupy docelowe:

- 191 uczniów (94 kobiet, 97 mężczyzn),
w tym: co najmniej 3 osoby z niepełnosprawnościami, 19 osób z opiniami o potrzebie przyspieszonego postępowania
- 38 nauczycieli (32 kobiet, 8 mężczyzn)

 

Cel projektu: Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia ogólnego, poprzez realizację programu rozwojowego Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie, której organem prowadzącym jest Gmina Telatyn w okresie od 01.01.2024 do 30.06.2026, w szczególności poprzez organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijających zainteresowania min.191 uczniów (94dz., 97chł.) oraz szkoleń dla 38 nauczycieli (32K,6M).

 

Efekty, rezultaty projektu:

- wzrost wiedzy, umiejętności i kwalifikacji uczniów, a w szczególności wzrost pomocy uczniom z dysfunkcjami oraz wspomaganie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego,
- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
- poprawa jakości kształcenia, co doprowadzi do lepszych wyników podczas egzaminów uczniów klas VIII
- podnoszenie kompetencji nauczycieli, które powinno przełożyć się na lepsze nastawienie do pracy i większe zaangażowanie w realizację celów edukacyjnych szkoły
- rozwój innowacyjnych metod nauczania
- poprawa jakości kapitału ludzkiego w Regionie
- podnoszenie standardów wyposażenia w nowoczesny sprzęt w szkole
- poprawa dostępności szkoły

W naszej placówce rozpoczynamy zapisy do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

Czekamy na was!

Zapewniamy profesjonalną opiekę wykwalifikowanych nauczycieli, różnorodność zajęć, wyposażone sale zajęciowe, salę zabaw i bardzo dobre wyżywienie.

Zapisy odbywają się w terminie od 1 do 31 marca 2024 r

Prosimy o składanie podań w przedszkolu lub w sekretariacie szkoły.

Link do podania
Link do podania

 

Komisja konkursowa w skład, której weszli członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i nauczyciel plastyki naszej szkoły wyłoniła laureatów konkursu „Postaw na marzenia – a nie na uzależnienia”. Celem konkursu było: zachęcanie uczniów do podejmowania nowych wyzwań, szukania własnych dróg rozwoju i życia bez uzależnień, pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez zażywania substancji uzależniających, kształtowanie umiejętności przeciwdziałania presji środowiska i rówieśników do przejawiania złych zachowań. Czytaj dalej... "KONKURS PLASTYCZNY „POSTAW NA MARZENIA – A NIE NA UZALEŻNIENIA” ROZSTRZYGNIĘTY"

„CUDOWNY CHŁOPAK. BIAŁY PTAK” – historia miłości i walki o przetrwanie. Ten piękny, wzruszający film o odwadze, życzliwości i otwartości na drugiego człowieka miały okazję obejrzeć klasy 6a, 7a, 7b w dniu 22.02.2024 r. w zamojskim kinie Stylowy. Po seansie przyszła kolej na szaleństwo na lodowisku. Aktywność na świeżym powietrzu wzmaga apetyt - uczniowie zaspokoili go w DaGrasso i wycieczka ruszyła w drogę powrotną. Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Monika Tętnowska, Joanna Mazur, Beata Chwaleba i Elżbieta Matwiejczuk. Czytaj dalej... "Wycieczka do Zamościa"

W sobotę, 17 lutego br. odbyły się w Gminie Telatyn, Międzygminne Halowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych podczas których rywalizowały drużyny z Gminy Telatyn i Gminy Krynice. W wydarzeniu tym oprócz przybyłych drużyn, rodziców i mieszkańców gminy uczestniczyli: pan Hubert Bartecki, który reprezentował Posła na Sejm RP pana Tomasza Zielińskiego, gospodarz miejsca Wójt Gminy pan Dariusz Kozłowski, Wójt Gminy Krynice pan Jacek Wiśniewski, Sekretarz Gminy pani Małgorzata Bryk, Gminny Komendant ZOSP RP Gminy Telatyn druh Jacek Nowosadowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Krynice druh Leszek Kołodziej. W zawodach startowało 11 drużyn chłopięcych – 7 drużyn z Gminy Telatyn i 4 drużyny z gminy Krynice oraz 6 drużyn dziewczęcych – 4 drużyny z gminy Telatyn i 2 drużyny z Gminy Krynice. Czytaj dalej... "Międzygminne Zawody MDP Sportowo – Pożarnicze"

Walentynki to międzynarodowe, coroczne święto - czas wyznawania miłości, sympatii oraz przyjaźni. Uczniowie naszej szkoły chętnie celebrują tradycję obdarowywania się wzajemnie miłymi liścikami oraz ozdobnymi karteczkami, dlatego - jak co roku - Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami, zorganizował pocztę walentynkową. Dziewczyny z SU przygotowały i pięknie ozdobiły specjalną skrzynkę, która czekała na kartki. 14 lutego korespondencja została rozdzielona na poszczególne klasy, a jej doręczeniem zajęli się członkowie SU - najwięcej walentynek trafiło do najmłodszych. Czytaj dalej... "Walentynki 2024"

Skip to content