Przeskocz do treści

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

Miesiąc Cele Zadania Odpowiedzialni
 

W

R

Z

E

S

I

E

Ń

Rozwijanie samorządności, kształtowanie postaw społecznych, mobilizowanie do pracy na rzecz klasy i szkoły, udział w akcjach wolontarystycznych. · Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.
· Powołanie Sekcji Wspierających działalność SU.· Przydział obowiązków.

· Zapoznanie z regulaminem SU.

· Opracowanie Planu Pracy SU na rok szkolny 2019/2020.

·  Udział w akcji „Sprzątanie Świata”- zbiórka zużytych telefonów.

·         „Szczęśliwy numerek” - codzienne

            losowanie liczby.

·         Zapoznanie z prawami i  

          obowiązkami ucznia wynikającymi   

         ze Statutu Szkoły Podstawowej im.

          Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  

          Telatynie.

·         Przedstawienie roli Rzecznika Praw Ucznia- zapoznanie z jego funkcją w szkole, zadaniami i planem działań.

·         Zbiórka kredek, zużytych baterii, zakrętek.

Samorząd Uczniowski

p. Janina Tucka, p. Ewelina Tucka- Ratyna

Samorząd Uczniowski

Sekcja Ekonomiczna

 

 

Samorząd Uczniowski

 

 

Członkowie SU

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski,

Rzecznik Praw Ucznia

 

 

 

Sekcja Kulturalno- Rozrywkowa

 

P

A

Ź

D

Z

I

E

R

N

I

K

 

Rozbudzanie szacunku, umiejętności wyrażania wdzięczności za trud, podziękowania za pracę, inspirowanie twórczych działań uczniów, uwrażliwienie na estetykę, kulturę. Integracja klas pierwszych ze starszymi. Informowanie o pracach samorządu.

·         Dyskoteka integracyjna z okazji Dnia Chłopaka – Pasowanie uczniów klasy IV na „Starszaków”

·         Dzień Edukacji Narodowej.

·         „Dzień Samorządności”

·         Ślubowanie na sztandar uczniów klas pierwszych.

·         Prowadzenie gazetek: informacyjnej oraz okolicznościowej na korytarzu szkolnym.

·         Informacje o działalności SU na stronie internetowej szkoły.

·         Spotkanie z policjantem- pogadanka na temat zachowania bezpieczeństwa w szkole, na drodze i w autobusie.

·         Zasady racjonalnego odżywiania- zwracanie uwagi na drugie śniadanie uczniów i promowanie zdrowego odżywiania.

·         Współpraca z „Fundacją Na  

            Rzecz Osób Niewidomych i 

            Niepełnosprawnych” – udział w

            akcji charytatywnej  „POMÓŻ

             I  TY”

·         Współpraca z Hospicjum Santa Galla w Łabuniach- sprzedaż gadżetów.

Sekcja Kulturalno- Rozrywkowa

 

 

Samorząd Uczniowski, Uczniowie klas pierwszych, p. Janina Tucka

Sekcja Dekoracyjna

p. Ewelina Tucka- Ratyna

Sekcja Dekoracyjna,

 

Opiekunowie SU,

p. Janina Tucka

 

Samorząd Uczniowski,

p. Wiesława Przytuła, wych. klas

 

 

p. Janina Tucka

Sekcja Ekonomiczna

 

 

 

 

 

L

I

S

T

O

P

A

D

Ogarnięcie pamięcią Tych, którzy bezinteresownie oddali życie za Ojczyznę.

Kultywowanie pamięci o patronie naszej szkoły.

Działalność rozrywkowa. Troska o zdrowie własne i innych. Pomoc uczniom młodszym i słabszym.

 

·         Sprawowanie opieki nad miejscowymi pomnikami (składanie kwiatów, palenie zniczy)

·         Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości.

·         Zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej klas I-III- konkurs wiedzy „Wiem- co jem”.

·         Zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej dla klas IV- VIII.

·         Charytatywny konkurs dla szkół „ile waży św. Mikołaj 2019”.

·         „Wieczorne czytanie”, czyli spotkanie

z książką.

Samorząd Uczniowski

 

 

Samorząd Uczniowski

Sekcja Dekoracyjna

 

Samorząd Uczniowski

Sekcja Kulturalno- Rozrywkowa

Sekcja Ekonomiczna

 

Sekcja Kulturalno- Rozrywkowa,

 p. Janina Tucka

 

G

R

U

D

Z

I

E

Ń

Uwrażliwienie na ludzi potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych.

Kultywowanie tradycji, uwrażliwianie na piękno

i estetykę, integracja klas, zachęcanie do działania, rozwijanie ekspresji twórczej młodzieży.

Dzień Promocji Zdrowia

„ Dzień czapki Mikołaja”

Nasze drzewko choinkowe– wspólne ubieranie choinki.

 

Ogólnopolska Akcja Charytatywna „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę 2019” 

 

Ogólnopolska kampania „Gorączka Złota PCK 2019”

Samorząd Uczniowski

Wychowawcy klas

Samorząd Uczniowski,

p. Monika Tchórzewska

Samorząd Uczniowski,

p. Magdalena Szymańska

Samorząd Uczniowski,

p. Agnieszka Dobrowolska

S

T

Y

C

Z

E

Ń

Uwrażliwienie na ludzi potrzebujących, chorych, niepełnosprawnych.

Uzmysłowienie wrażliwości i odpowiedzialności za zwierzęta.

Dokarmiamy ptaki zimą.

Dzień Babci i Dziadka.

Zbiórka baterii- konkurs „Reba”

Zbiórka maskotek na loterię-„Pomóżmy Dzieciom z Domu Dziecka”.

Loteria fantowa „Pomóżmy Dzieciom z Domu Dziecka”

Samorząd Uczniowski

Wych. klas I-III

cała społeczność uczniowska

Samorząd Uczniowski

p. Janina Tucka, p. Ewelina Tucka- Ratyna

 

 

L

U

T

Y

Kształcenie umiejętności wyrażania uczuć.

 

Bezpieczne ferie zimowe  przestrzeganie przed niebezpiecznymi zabawami zimowymi, wskazywanie atrakcyjnych sposobów na udane ferie zimowe.

Gminny Turniej Tenisa Stołowego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski, p. Janina Tucka,

n-le wych. fizycznego:

p. Ewelina Tucka- Ratyna, p. Elżbieta Matwiejczuk,

p. Krzysztof Michalczuk

 

M

A

R

Z

E

C

Integracja społeczności szkolnej, aktywizowanie uczniów, rozwijanie kultury osobistej, wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości u uczniów. Kultywowanie tradycji. Dzień Kobiet

 

Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny.

 

Gminny Konkurs Ekologiczny w języku angielskim.

 

Chłopcy z poszczególnych klas

p. Janina Tucka,

p. Alicja Herman,

p. Magdalena Szymańska

K

W

I

E

C

I

E

Ń

Rozwój kultury zdrowotnej, rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem. Rozbudzanie potrzeby dbania o środowisko naturalne. Kwiecień – miesiącem kultury zdrowotnej.

 

Zielony Tydzień-„Kosz pełen zdrowia”.

  

Sprzątanie Świata.

Pielęgniarka szkolna

 

Samorząd Uczniowski

 

p. Janina Tucka, p. Ewelina Tucka- Ratyna

Samorząd Uczniowski

 

M

A

J

 

Kształcenie umiejętności wyrażania uczuć.

Kształtowanie postaw patriotycznych.

Akademia z okazji „Dnia 3 Maja”

 

 

Dzień Mamy i Taty.

 

Samorząd Uczniowski

Uczniowie,

 

Nauczyciele i Rodzice

 

C

Z

E

R

W

I

E

C

 

Integracja społeczności szkolnej. Rozbudzanie uczuć przynależności do danej społeczności. Zachęcanie do aktywnego i bezpiecznego wypoczynku w czasie wakacji.

 

Zorganizowanie Dnia Dziecka

    ( dyskoteka ).

Dzień Patrona.

Wyłonienie listy kandydatów do Samorządu Szkolnego.

Opracowanie kart do głosowania do Rady Samorządu oraz do głosowania na opiekunów SU

i  Rzecznika Praw Ucznia.

Powiadomienie o wyborach i ich regulaminie.

Wybory

Bezpieczne wakacje

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Samorząd Uczniowski

 

Rada Rodziców

Samorząd Uczniowski,

p. Janina Tucka, p. Ewelina Tucka- Ratyna

Wychowawcy kl. I -VII

 

 

Wychowawcy kl. I -VIII

                                                                    

                                                                     Rada Samorządu Uczniowskiego i Opiekunowie:

                                                                                    Natalia Nogas

                                                                                    Julia Bednarczuk

                                                                                   Janina Tucka

                                                                                     Ewelina Tucka- Ratyna

 

 

Skip to content