Przeskocz do treści

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

              Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  https://sp.telatyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2011 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Brak opisów tekstowych dla niektórych elementów typu, button.
  • Brak automatycznego syntetyzatora mowy.
  • Dokumenty w PDF nie są dokumentami

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Ze strony można swobodnie korzystać przy użyciu wyłącznie klawiatury.
  • Strona posiada możliwość włączenia opcji ułatwiających korzystanie ze strony osobom niepełnosprawnym:

o    Narzędzia dostępności

o    Powiększ tekst

o    Zmniejsz tekst

o    Skala szarości

o    Wysoki kontrast

o    Negatyw

o    Podkreśl linki

o    Czytelniejsza czcionka

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie

Skip to content