Przeskocz do treści

Ferie w szkole „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

Wszystkie dzieci z utęsknieniem czekają na dni wolne od nauki. Do prawidłowego rozwoju, zdrowia, zdobywania umiejętności społecznych potrzebują nie tylko mądrości z podręczników szkolnych, lecz także uprawiania sportów, radosnej atmosfery, zabaw z rówieśnikami i dzielenia z nimi pasji.

Dlatego w dniach 13-14.01.2020 w naszej szkole odbyło się zimowisko z inicjatywy pań: Eweliny Tuckiej- Ratyny, Elżbiety Matwiejczuk, Magdalena Szymańskiej i Katarzyny Sienkiel we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która ufundowała nagrody w konkursach i quizach rozegranych podczas ferii w szkole oraz pielęgniarką panią Beatą Piech, która podzieliła się z nami swoją wiedzą oraz przekazała nam broszury profilaktyczno-zdrowotne.

Uczestniczy zimowiska połączyli przyjemne z pożytecznym; sport i zabawę ze zdobywaniem nowej wiedzy. Kształtowanie postaw prozdrowotnych w toku zabaw z podjęciem działań profilaktycznych mających na celu zapobieganie problemom uzależnień tytoniowych i alkoholowych. Konkursy plastyczne z pogłębieniem swojej znajomości języka angielskiego.

Zimowisko odbyło się według następującego harmonogramu:
13.01.2020
- prelekcja pielęgniarki szkolnej nt. „ Szkodliwość palenia papierosów, picia alkoholu,
stosowanie używek i dopalaczy”
- pogadanka na temat bezpieczeństwa i dyscypliny podczas zimowiska – zapoznanie z regulaminem zimowiska
- konkurs plastyczny- informatyczny „Przeciwdziałam nałogom”                                      - turniej wiedzy „Szkodliwość palenia papierosów i picia alkoholu”
- zajęcia sportowo - ruchowe w sali gimnastycznej
- quiz językowy „Mistrz Kahoota”, rozgrywki z wykorzystaniem tabletów
- „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH” - konkurs wiedzy w ramach programu
Trzymaj Formę

14.01.2020
- prezentacja multimedialna „Żyj zdrowo i bezpiecznie”
- konkurs wiedzy „Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych”
- rozgrzewka, gry i zabawy sprawnościowe
- rozgrywki piłkarskie
- konkurs plastyczny promujący życie bez nałogów; „Jestem zdrowy. Nie piję! Nie
palę! ”
- zajęcia sportowo - ruchowe w sali gimnastycznej
- gry i zabawy w świetlicy szkolnej

Serdeczne podziękowania dla uczestników oraz organizatorów.

Skip to content