Przeskocz do treści

Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia.

Szanowni Nauczyciele, Szanowni Rodzice. Drodzy Uczniowie.

Słowa te obrazują istotę trudu uczenia się, trudu który jest nieobcy setkom pokoleń uczniów począwszy od pierwszych szkół, które istniały w starożytnej Grecji, czy też w starożytnym  Rzymie. Wtedy też zadawano sobie  wśród uczniów – Waszych rówieśników  żyjących  2-3 tysiące lat temu, ale tak  dziwnie dla wielu  uczniów - aktualne pytanie - po co się mam uczyć? Szkoła zmieniała się na przestrzeni wieków. Inaczej kształcono chłopców, inaczej dziewczęta. W obecnych czasach wszystkie zawody wykonują zarówno mężczyźni jak i kobiety, chociaż w niektórych zauważa się dominację jednej płci. Obecnie nasza oświata przechodzi transformację. Po raz pierwszy na taką skalę zostało wprowadzone w naszym kraju nauczanie zdalne. Przejście na system zdalnego nauczania było wezwaniem dla wszystkich ludzi zaangażowanych w oświatę. Kreatywność nauczycieli umożliwiła wykorzystanie innych niż dotychczas metod dydaktycznych. Uczniowie musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. Potrzebne było też wsparcie ze strony rodziców oraz ich nieustanna współpraca ze szkołą. Nauka przebiegała sprawnie i bez większych problemów, co potwierdzają wyniki na koniec roku szkolnego.

Prawie każdy uczeń chociaż raz w życiu zadał  pytanie  – czy to rodzicom, czy to kolegom ,ale także i nauczycielom –po co się uczyć? Odpowiedzi są zapewne różne , ale większość z Was jest przekonanych, że uczyć się warto.
Rok szkolny jest rokiem pracy  Was uczniów i wszystkich  pracowników Szkoły.

Czy jesteś zadowolony z ocen? Czy nie mogły być lepsze? Czy ta średnia ocen nie mogła być wyższa? A frekwencja - czy  wszystkie godziny Twojej nieobecności  musiały mieć miejsce? Zastanówcie się  każdy z Was z osobna nad tymi pytaniami. Już niedługo, bo za 2 miesiące powrócicie do szkoły. Wykorzystajcie czas wakacji na odpoczynek i mobilizację sił, aby każdy następny rok nauki był lepszy, a tym samym efektywniejszy dla Waszego przyszłego życia.

 

Dziś będą wręczane świadectwa – podsumowanie Waszej pracy. Jestem przekonana, że wykorzystaliście swoje możliwości i oceny na nich są zadawalające.

Zapewne czas spędzony wspólnie w murach tej placówki, jak i na zdalnym nauczaniu zostanie w pamięci każdego z nas, a rok 2020 zostanie szczególnie w naszej pamięci. Wasi nauczyciele i wychowawcy odkrywają w Was talenty, motywują do działania, wyzwalają do wytężonej pracy abyście byli coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie współczesny świat. Odnoszę się z wielkim uznaniem dla Państwa Nauczycieli oraz Rodziców w dotychczasowych  działaniach. Słowa uznania kieruję do wszystkich nauczycieli za zaangażowanie i profesjonalne podejście do nowych wyzwań zawodowych, do uczniów za otwartość na nowe sposoby nauczania, do rodziców za okazaną pomoc i wsparcie nauczycieli.

W ciągu tego roku  w szkole dokonano wielu działań aby  Wasza wiedza i umiejętności były coraz większe. Wielu z Was brało udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach plastycznych, warsztatach, wystawach. Wielu też prezentowało swoje projekty edukacyjne.

Mieliśmy też wiele imprez, które wzbogaciły nas w sferze ducha a mianowicie  apele poświęcone rocznicy odzyskania niepodległości,  pamięci Kardynała Wyszyńskiego  , czy też pełne wzruszenia apele świąteczne z okazji Bożego Narodzenia. Zorganizowaliście wspólnie z nauczycielami i rodzicami Dzień 11 Listopada, dyskoteki, choinkę szkolną. Za pracę w ramach realizacji tych przedsięwzięć dziękuję.

Imprezy te ukazały, że możemy zorganizować duże przedsięwzięcia i zarazem dobrze się bawić i uczyć, poprzez aktywne w nich uczestnictwo, doświadczać pozytywnych emocji, radości ze wspólnej zabawy. Nie wszystkie działania mające miejsce w szkole zostały wymienione – jest ich dość dużo ,ale każde działanie przyczyniające się do rozwoju szkoły, wzbogacaniu atrakcyjności procesu edukacyjnego, mam je w pamięci jak i zapewne wszyscy tu obecni. Wszystkim osobom, które miały pomysł za zaangażowanie się w jego realizacje bardzo serdecznie dziękuje. Te działania, ich szlachetny cel ubogacały nas jako społeczność szkolną jak i były  dużym przeżyciem dla każdego z osobna. Warto tez podkreślić jak było wiele imprez sportowych, jak one mobilizowały do rywalizacji sportowej i zarazem uczyły umiejętności okazywania uczuć, radości ze zwycięstwa, jak i przyjmowania porażki. Godne podkreślenia jest to, że młodzież nasza pod kierunkiem kilku nauczycieli przygotowała programy artystyczne, które były prezentowane dla społeczności lokalnej gminy Telatyn. Jest to niesłychane doświadczenie dla naszych uczniów, nauczycieli jak i mieszkańców naszej gminy. Należy także podkreślić  działalność szkoły w wyrażeniu solidarności ludzkiej w zorganizowaniu pomocy w miarę  naszych potrzeb.

Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy wspierali prace naszej szkoły:

Dziękuję Gronu Pedagogicznemu za  wkład w rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji i kształtowania postaw naszych uczniów

Dziękuje całemu personelowi  pomocniczemu za ich zaangażowanie w prace na rzecz szkoły

Dziękuję za wsparcie w działaniach naszej szkoły władzom samorządowym Gminy Telatyn.

Dziękuję za wsparcie w działaniach naszej szkoły Radzie Rodziców.

Dziękuję Rodzicom za wsparcie swoich dzieci w procesie zdalnego nauczania, wychowania i za działania na rzecz naszej szkoły.

Czego życzyć w takim dniu? Gronu pedagogicznemu i wszystkim Uczniom, życzę aby czas wakacji był czasem dobrego odpoczynku, czasem nabierania sił do dalszej nauki. Wakacje to zarazem beztroskość, stan relaksu i czasami także potrzebnego ,,nic nie robienia ”a także podróżowania, poznawania nowych miejsc i ludzi.

Życzę aby wakacje, ten długo oczekiwany czas, dały wszystkim tutaj obecnym dużo radości, aby bezpieczne z nich powrócić i aby w pełni sił i młodzieńczej radości spotkać się 1 września w budynku szkoły. Mamy nadzieję, że naukę rozpoczniemy w trybie stacjonarnym, a nowe wypracowane metody przysłużą się efektywniejszej pracy szkoły, bo nawet najlepsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i tworzenia więzi, które są w szkolnych murach.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Telatynie

 

 

 

 

Skip to content