Przeskocz do treści

UWAGA, KONKURS!

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza do udziału w szkolnym konkursie plastycznym
,,Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży’’
Celem konkursu jest:

- zachęcenie dzieci do poznania życia i działalności Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
- rozwijanie zdolności twórczych dzieci

Regulamin:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3 - 6 lat z oddziału przedszkolnego
oraz dzieci z klas I-III i młodzieży z klas IV-VIII szkoły podstawowej.

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w kategoriach konkursowych:

I. oddziały przedszkolne
I.I dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
II. klasy I-III
II.I uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
III. klasy IV-VIII
III.I uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

3. Format prac A4, technika dowolna.

4. Do prac należy dołączyć metryczkę umieszczoną na odwrocie, zawierającą imię i
nazwisko uczestnika, klasę lub kategorię.

5. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy.

6. Prace należy dostarczać do 30 kwietnia 2021 roku do wychowawców,
nauczycieli plastyki lub bezpośrednio do sekretariatu szkoły.

7. Oceny prac dokona niezależne jury.

8. Kryteria oceny prac konkursowych:
- samodzielność wykonania
- wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych

9. Z dostarczonych prac, które przechodzą na własność organizatora powstanie
wystawa.

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły i w sekretariacie szkoły. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i publikację zdjęć z konkursu.

Skip to content