Przeskocz do treści

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I DZIAŁALNOŚCI KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie wiedzy o życiu i działalności Kardynała Stefana Wyszyńskiego dla klas I-III.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O ŻYCIU I DZIAŁALNOŚCI
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO DLA KLASY I-III

I.ORGANIZATOR KONKURSU :
SZKOŁA PODSTAWOWA im. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W TELATYNIE

II. CELE KONKURSU:
-pogłębienie wiedzy na temat życia Stefana Wyszyńskiego,
-kształtowanie postaw zgodnych z nauczaniem Prymasa,
-zachęcanie do pogłębiania swojej wiedzy na temat historii Polski,
-wierne przekazywanie dziedzictwa myśli i nauczania Prymasa Stefana Wyszyńskiego,
-czerpanie wzorców do naśladowania z postaci Prymasa Tysiąclecia,
-zachęcanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji dotyczących Prymasa,
- uświadomienie uczniom roli, jaką odegrał Kardynał Stefan Wyszyński w dziejach naszej Ojczyzny.
- rozwijanie uzdolnień dzieci

III.UCZESTNICY KONKURSU:
Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Telatynie

IV. TERMIN KONKURSU SZKOLNEGO:
10 czerwca 2021r.

V.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
-konkurs odbywa się w dwóch etapach: I etap klasowy ( przeprowadzają wychowawcy), II etap szkolny
-do konkursu przystępują uczniowie klas I-III
-uczestnicy rozwiązują test dostosowany do wieku danej grupy

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content