Przeskocz do treści

Wyniki egzaminu ósmoklasisty i odbiór zaświadczeń

Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu absolwentowi szkoły podstawowej 31 lipca br. (piątek) od godz. 9.00 przed budynkiem szkoły (pamiętamy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa , zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego). Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany przez dyrektora szkoły podstawowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. poczty e-mail).
Absolwenci szkół podstawowych będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od dyrektora szkoły. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

Informacja dyrektora CKE z 28 lipca o ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty.

Skip to content