Przeskocz do treści

Piknik z książką

Uczniowie klasy 7a łączyli przyjemne z pożytecznym- korzystając ze sprzyjającej pogody mieli lekcje języka polskiego w plenerze. Powtarzając treści programowe dotyczące poetyki, dzielili się wierszami, które każdy wcześniej wyszukał, odczytywał głośno, zaś pozostali z uwagą słuchali. Uczeń uzasadniał swój wybór wiersza, analizował tekst i dokonywał jego interpretacji.  Wiersze ujawniały emocje, zaprezentowane sylwetki poetów budziły zainteresowanie. Analiza utworów poetyckich była ćwiczeniem w posługiwaniu i rozumieniu pojęć oraz terminów literackich. Lekcja pobudzała ponadto młodych czytelników do sięgania po wartościową literaturę, była inspiracją do dyskusji nad zauważonym pięknem treści i formy, kształciła umiejętność wypowiadania się na temat wysłuchanych liryków i argumentacji swojego zdania.

Lekcję przeprowadziła na świeżym powietrzu p.Joanna Szuryn.

Skip to content