Przeskocz do treści

Egzamin ósmoklasisty w 2024 roku

Informacje o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu w 2024 roku znajdują się w załącznikach. Są to dokumenty ze strony OKE.

Informacje szczegółowe, informatory o egzaminach, przykładowe arkusze egzaminacyjne znajdują się na stronie www.oke.krakow.pl

Egzamin ósmoklasisty w roku 2024 w nawiązaniu do komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku

  • Język polski - 14 maja 2024 r. (wtorek) – godz. 9:00
  • Matematyka - 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9:00
  • Język angielski- 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

Załączniki:

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku

Skip to content