Przeskocz do treści

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich

W związku z trwającym naborem do projektu Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie
zaprasza do składania dokumentów w w/w projekcie.

Należy przedłożyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
3. Dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć go do niniejszego oświadczenia;
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Regulamin i inne informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie: www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wszystkie wzory dokumentów są do pobrania na pasku z prawej strony na głównej stronie szkoły.

Skip to content